eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Niepełnosprawność a prawo do dodatkowego urlopu

Niepełnosprawność a prawo do dodatkowego urlopu

2009-12-25 01:49

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Przeczytaj także: Nieobecność w pracy a urlop dodatkowy

Pytanie: Pracownik przedstawił decyzję o przyznaniu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z 22 października 2009 r. W decyzji tej orzeczono stopień niepełnosprawności od 5 sierpnia 2009 r. (pracownik pozostaje w zatrudnieniu od 2000r.). Czy rok pracy w celu ustalenia prawa do dodatkowego urlopu liczymy od daty niepełnosprawności, tj. od sierpnia, czy od daty wydania orzeczenia, tj. od października?

Odpowiedź: Rok pracy uzasadniający przyznanie pracownikowi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności prawa do dodatkowego urlopu należy liczyć od dnia następującego po dniu zaliczenia osoby do jednego ze stopni niepełnosprawności, czyli po dniu wydania orzeczenia.


Zaliczenie do stopnia niepełnosprawności następuje na podstawie orzeczenia wydanego przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności zawiera m.in.:
  • datę wydania orzeczenia oraz
  • datę lub okres powstania niepełnosprawności.
Datą zaliczenia do stopnia niepełnosprawności jest data wydania decyzji o stopniu niepełnosprawności, a nie data powstania niepełnosprawności wskazana w tej decyzji. Zatem w przypadku przedstawionym w pytaniu pracownik nabędzie prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego po roku pracy liczonego od dnia następnego po dniu wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, tj. od 23 października 2009 r.

Podstawa prawna:
  • art. 19 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92),
  • § 2 pkt 2, § 13 ust. 1 pkt 2 i pkt 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003 r. nr 139, poz. 1328).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: