eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Prawa byłego pracownika: dostęp do danych w ciągu 30 dni

Prawa byłego pracownika: dostęp do danych w ciągu 30 dni

2009-11-24 12:15

Rozważmy następującą sytuację: ekspracownik zgłosił się do firmy, która zatrudniała go w przeszłości, z prośbą o udostępnienie dotyczącej go dokumentacji kadrowej. Pracownica działu kadr zapewniła go, że wgląd do akt będzie możliwy, zaznaczając jednocześnie, iż odszukanie dokumentów z pewnością zajmie "trochę czasu". W efekcie teczka osobowa zainteresowanego trafiła do jego rąk dopiero po 2 miesiącach. Czy tak długi czas oczekiwania na możliwość przejrzenia dokumentów jest dopuszczalny?

Przeczytaj także: Dokumentacja pracownicza a upadłość firmy

Gromadzone przez pracodawcę dane pracownika związane ze stosunkiem pracy bez wątpienia zaliczyć należy do kategorii danych osobowych. Dlatego też ekspracownikowi przysługuje niezaprzeczalne prawo wglądu do nich. Pogląd ten znajduje swe potwierdzenie w art. 32 ust 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), zgodnie z którym każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych. W szczególności ustawodawca ma tu na myśli prawo do m.in.:
 • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych
  w takim zbiorze,
 • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,
  oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
 • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności
  informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W omawianym przypadku nikt wprawdzie nie odmówił ekspracownikowi prawa wglądu w dokumentację związaną z jego zatrudnieniem, ale jej udostępnienie trwało dość długo. Czy ustawa dopuszcza tak długi czas oczekiwania? Okazuje się, że nie.

Otóż, zgodnie z art. 33 ustawy, na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany- w terminie 30 dni- poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić informacji odnośnie jej danych osobowych, a szczególności podać w zrozumiałej formie:
 • jakie dane osobowe zawiera zbiór,
 • w jaki sposób zebrano dane,
 • w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,
 • w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.

A zatem, pracownica działu kadr, o której mowa we wstępie, powinna dołożyć wszelkich starań, aby dokumentacja pracownicza trafiła do rąk zainteresowanego w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Dwumiesięczne oczekiwanie na dokumenty godzi bowiem w ustawowe wymogi dotyczące udostępniania danych przez ich administratora.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: