eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Urlop wychowawczy: obniżenie etatu chroni przed zwolnieniem?

Urlop wychowawczy: obniżenie etatu chroni przed zwolnieniem?

2009-11-21 00:55

Czy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może wnioskować o obniżenie wymiaru etatu poniżej ½ i czy będzie wówczas chroniony przed zwolnieniem?

Przeczytaj także: Urlop wychowawczy lub obniżenie etatu

Pracownik może wnioskować o takie obniżenie, ale pracodawca nie musi się na to zgodzić.

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego, zamiast iść na urlop wychowawczy może wnioskować o obniżenie wymiaru urlopu do ½ etatu i wówczas, maksymalnie przez okres 12 miesięcy, podlega ochronie trwałości zatrudnienia. Taki wniosek pracodawca musi uwzględnić.

Na duże obniżenie etatu nie musisz się godzić

Pracownik ma także prawo zawnioskować o obniżenie wymiaru etatu poniżej ½, np. do ¼, jednakże w takiej sytuacji pracodawca nie ma już obowiązku się zgodzić na tak duże obniżenie wymiaru etatu. Jeżeli się zgodzi, strony dokonują obniżenia na mocy porozumienia, na podstawie zasady swobody umów.

Jeżeli pracodawca się nie zgodzi – pracownik może dokonać obniżenia etatu, tylko do granic wskazanych przez art. 186 7 kp (czyli do ½ etatu), bo na takie obniżenie pracodawca musi się zgodzić.

Pracownik chroniony, czy nie chroniony?

Kwestia dotycząca ochrony w przypadku obniżenia wymiaru etatu do mniej niż ½ może budzić wątpliwości. Ponieważ jednak:
  • przepis art. 186 8 kp nie wskazuje wyraźnie, że ochrona dotyczy tylko pracownika, o którym mowa a art. 186 7 kp i
  • w treści art. 186 8 kp nie ma odesłania do art. 186 7 kp
    – należałoby przyjąć następującą interpretację:
  1. Jeżeli pracownik złoży wniosek o obniżenie wymiaru etatu do ½ będzie chroniony z mocy art. 186 7 kp i 186 8 kp.
  2. Na ochronę poniżej ½ etatu pracodawca nie musi się godzić. Jednakże jeśli się zgodzi pracownik będzie chroniony, ponieważ art. 186 8 kp stanowi, że „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy”, bez wskazania wysokości obniżenia tego wymiaru (np. poprzez odesłanie do art. 186 7 kp).
Byłoby to konsekwentne powtórzenie zasad wykładni przyjętej w podobnym, budzącym wątpliwości przypadku. Mianowicie, pracownik jest chroniony od dnia złożenia wniosku o urlop wychowawczy do dnia zakończenia tego urlopu (art. 186 1 kp). Wniosek pracownik ma złożyć 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu wychowawczego. Jeżeli jednak pracodawca przyjmie wniosek złożony np. 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem urlopu wychowawczego, przyjmuje się, że pracownik jest chroniony. Pracodawca nie musiał przyjmować wniosku złożonego z tak dużym wyprzedzeniem, jeśli jednak przyjął – przesłanki dotyczące ochrony trwałości zatrudnienia zostały spełnione.

Podobnie w tym przypadku. Zasadą jest ochrona pracownika, który obniża wymiar etatu maksymalnie do ½. Jeżeli jednak pracodawca zgodzi się na obniżenie wymiaru etatu np. do ¼, to określone w art. 186 8 kp przesłanki zostaną spełnione ponieważ:
  • pracownik jest uprawniony do urlopu wychowawczego,
  • zamiast korzystać z tego urlopu – korzysta z obniżenia wymiaru etatu,
  • dokonał obniżenia wymiar etatu legalnie (za zgodą pracodawcy).

Podstawa prawna:
art. 186 7, art. 186 8 kp.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: