eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Urlop wychowawczy i macierzyński a świadectwo pracy

Urlop wychowawczy i macierzyński a świadectwo pracy

2009-06-27 12:35

W jaki sposób należy wypełnić świadectwo pracy w zakresie urlopu wychowawczego i macierzyńskiego? Pracownica przebywając na urlopie wychowawczym do 29 lipca 2009 r. - 27 marca 2009 r. urodziła kolejne dziecko, nabywając tym samym prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres 27 marca do 13 sierpnia 2009 r. W związku z powyższym na urlopie macierzyńskim przebywała w okresie 30 lipca do 13 sierpnia 2009 r.

Przeczytaj także: Kiedy zasiłek macierzyński dla pracownicy na urlopie wychowawczym?

Cały okres przebywania pracownicy na urlopie wychowawczym, tj. do 29 lipca 2009 r., należy wskazać w ust. 4 pkt 3 świadectwa pracy. Obok tego w ust. 4 pkt 10 świadectwa należy podać okres przebywania pracownicy na urlopie wychowawczym do czasu nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego, tj. do 26 marca, jako okres nieskładkowy, przypadający w okresie zatrudnienia, który jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty. Okresu przebywania na urlopie macierzyńskim, tj. od 30 lipca do 13 sierpnia 2009 r., nie wpisuje się do świadectwa pracy.

1. Wychowawczy często wskazuje się podwójnie w świadectwie pracy

Obowiązujące przepisy prawa wymagają, aby w treści świadectwa pracy zamieścić zapis o okresach korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego oraz niezależnie od tego informację o okresach nieskładkowych uwzględnianych przy obliczaniu emerytury lub renty. W ust. 4 pkt 3 świadectwa pracy należy zatem wskazać, iż pracownica przebywała na urlopie wychowawczym od…do 29 lipca (cały okres urlopu). Okres przebywania na urlopie wychowawczym do dnia poprzedzającego dzień, w którym pracownica nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego, jest także okresem nieskładkowym, w związku z czym informacje o tej części urlopu trzeba umieścić w świadectwie pracy dwukrotnie, w ust. 4 pkt 3 (w miejscu właściwym na wskazanie urlopu) oraz ust. 4 pkt 10, gdzie wpisuje się okresy nieskładkowe.

2. W świadectwie nie wskazuje się urlopu macierzyńskiego

Okresu przebywania pracownicy na urlopie macierzyńskim, w czasie którego pracownica pobiera zasiłek macierzyński, nie wpisuje się do świadectwa pracy, gdyż jest on tzw. okresem składkowym wliczanym do stażu ubezpieczeniowego. Informacji o przebywaniu na tym urlopie nie wpisuje się też do świadectwa jako dodatkowej informacji, gdyż okres ten nie wpływa na przyszłe uprawnienia pracownika ze stosunku pracy, przez co nie jest istotny dla kolejnego pracodawcy. W związku z powyższym, okresu urlopu macierzyńskiego od 30 lipca do 13 sierpnia 2009 r. nie wykazuje się w świadectwie pracy.

Podstawa prawna
  • art. 97, art. 180 § 1, art. 186 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282),
  • art. 6 ust. 1 pkt 7 i art. 7 pkt 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353),
  • art. 29 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: