eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Hałas w miejscu pracy a obowiązki pracodawcy

Hałas w miejscu pracy a obowiązki pracodawcy

2009-03-23 14:00

Szereg przepisów prawa pracy zobowiązuje pracodawcę do dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy. Jeszcze więcej w tej kwestii spoczywa na barkach tych, którzy zatrudniają podwładnych przy pracach wykonywanych w narażeniu na hałas. Przyjrzyjmy się, jakim wymogom muszą oni sprostać.

Przeczytaj także: Służba BHP - zasady powołania, obowiązki, uprawnienia

Tylko w 2007 r. inspektorzy PIP skontrolowali 697 firm, w których występował hałas. Narażonych na niego podczas pracy było ponad 50 tys. osób (42 proc. ogółu zatrudnionych), w tym 34 proc. w warunkach ekspozycji o wielkości powyżej najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN).

Inspektorzy przyglądali się m.in. zakładom odlewniczym oraz firmom produkującym meble, betonowe wyroby budowlane, wyroby włókiennicze, artykuły spożywcze. Połowę skontrolowanych stanowiły zakłady małe, zatrudniające do 49 pracowników.

Szczegółowych wytycznych, którym należy sprostać zatrudniając personel w warunkach nadmiernej głośności, trzeba szukać w rozporządzeniu z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (dalej: „rozporządzenie).

Pomiar zagrożenia

Zgodnie z § 3 rozporządzenia, pracodawca ma obowiązek dokonać pomiarów wielkości charakteryzujących hałas w środowisku pracy. Następnym krokiem jest porównanie rezultatu badań z wartościami NDN (dopuszczalne wartości wielkości charakteryzujących hałas lub drgania mechaniczne, określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy) oraz wartościami progów działania (wartości wielkości charakteryzujących hałas i drgania mechaniczne w środowisku pracy- bez uwzględniania skutków stosowania środków ochrony indywidualnej- określone w załączniku do rozporządzenia).

Szczegółowe warunki dotyczące trybu, rodzaju i częstotliwości pomiarów oraz sposobu rejestrowania, przechowywania oraz udostępniania personelowi ich wyników określone zostały przepisami w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 

1 2 ... 4

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: