eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Stanowisko pracy nauczyciela a brak kwalifikacji

Stanowisko pracy nauczyciela a brak kwalifikacji

2008-01-11 01:16

W akcie mianowania jako formie nawiązania stosunku pracy zostało wpisane stanowisko nauczyciel, bez wskazania przedmiotu, do nauczania którego pracownik został zatrudniony. Czy taki zapis jest prawidłowy? Jeżeli nie - w jaki sposób należy zmienić ten zapis? Czy w tej sytuacji dyrektor szkoły ma prawo bez zgody nauczyciela przydzielać mu nauczanie przedmiotów, do nauczania których nie został zatrudniony, bo nie miał kwalifikacji do nauczania tych przedmiotów w dniu nawiązania stosunku pracy?

Przeczytaj także: Wymagane kwalifikacje nauczycieli - zmiany

Akt mianowania powinien precyzyjnie określać stanowisko pracy nauczyciela. Zmiana stanowiska pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania może być dokonana w drodze przeniesienia - za zgodą lub na prośbę nauczyciela.

1. Z nazwy stanowiska powinny wynikać obowiązki nauczyciela oraz obowiązkowy wymiar zajęć

Stanowisko pracy nauczyciela w akcie mianowania powinno być na tyle dokładnie określone, aby wynikało z niego, do wykonywania jakich zajęć nauczyciel jest zobowiązany. Na podstawie wskazanego stanowiska powinno być również możliwe ustalenie, jaki obowiązuje nauczyciela wymiar obowiązkowych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel.

Akt mianowania musi dokładnie określać stanowisko pracy nauczyciela
Nie wystarczy wskazać w akcie mianowania stanowisko pracy, np. nauczyciel szkoły podstawowej, nauczyciel gimnazjum, nauczyciel. Należy określić również, jakiego przedmiotu nauczyciel będzie nauczał lub jakie zajęcia będzie prowadził (np. nauczyciel języka polskiego, pedagog szkolny, wychowawca w internacie).

Odnosząc się do treści stanowiska pracy określonego w akcie mianowania, o którym mowa w pytaniu, należy przyjąć, że pomimo błędnego sformułowania aktu mianowania nauczyciel zatrudniony został na takie stanowisko, do którego posiadał wymagane kwalifikacje w dniu nawiązania aktu mianowania. Faktycznie bowiem nauczyciel świadczył pracę na takim stanowisku, pomimo że formalnie akt mianowania tego nie określał.

2. Szczególna trwałość stosunku pracy nauczyciela z mianowania

Stosunek pracy z mianowania różni się od umownych stosunków pracy przede wszystkim trwałością. Do stosunku pracy z mianowania nie można zastosować wypowiedzenia zmieniającego. A zatem nie można również na tej podstawie dokonać zmiany stanowiska pracy nauczyciela. Stanowisko pracy zalicza się bowiem do istotnych warunków pracy i płacy, które są przedmiotem wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy w przypadku umownych stosunków pracy.

SN: Do aktu mianowania nie stosuje się wypowiedzenia zmieniającego
Karta Nauczyciela w sposób pełny i wyczerpujący reguluje kwestie dotyczące nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunków pracy na podstawie mianowania. Uwzględniając towarzyszącą stosunkom pracy z mianowania wzmożoną ochronę ich trwałości należy uznać, iż odniesienie do przepisów Kodeksu pracy, zawarte w ustawie Karta Nauczyciela, nie odnosi się do art. 42 Kodeksu pracy.
(Wyrok Sądu Najwyższego z 23 lutego 1999 r. I PKN 595/98, OSNP 2000/8/300).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: