eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › BHP na budowie: warunki socjalne i higieniczne

BHP na budowie: warunki socjalne i higieniczne

2009-06-15 14:10

Pracodawca zatrudniający podwładnych przy robotach budowlanych musi zapewnić im m.in. odpowiednie warunki socjalne i higieniczne. W tym celu konieczne jest respektowanie szeregu zasad wynikających z ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie można też zapominać o regulacjach, które odnoszą się wprost do robót budowlanych. Przyjrzyjmy się wymogom, które w tym zakresie spoczywają na barkach zatrudniającego.

Przeczytaj także: Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Szczegółowych wytycznych odnośnie warunków socjalnych i higienicznych, jakie szef powinien zagwarantować pracownikom zatrudnionym na budowach, należy poszukiwać w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, dalej: „rozporządzenie”. Ustawodawca poświęcił im rozdział 4 wspomnianego aktu.

Ogólne wymagania dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

Stosownie do § 30 rozporządzenia, pracodawca musi zatroszczyć się o znalezienie miejsca dla pomieszczeń o przeznaczeniu higieniczno-sanitarnym. Na terenie każdej budowy należy bowiem urządzić wydzielone pomieszczenia dla:
  • szatni na odzież roboczą i ochronną,
  • umywalni,
  • jadalni,
  • suszarni oraz
  • ustępów.

Warto przy tym dodać, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownicy korzystali z istniejących już na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora. W takim jednak wypadku konieczne jest umieszczenie stosownym postanowień odnośnie tej kwestii w zawartej z inwestorem umowie (§ 32 rozporządzenia).

Co do zasady, wysokość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nie powinna być mniejsza niż 2,5 m lub 2,2 m (w przypadku usytuowania ich w suterenie, piwnicy lub na poddaszu). Ustawodawca dopuszcza jednak, aby tej wysokości nie osiągały pomieszczenia higieniczno-sanitarne urządzone w kontenerach (§ 33 rozporządzenia).

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dopuszczalne jest stosowanie ławek jako miejsc siedzących. Należy przy tym pamiętać, że możliwość ta występuje jedynie w przypadku, gdy pracodawca zadba o przytwierdzenie ich na stałe do podłoża.

Jadalnia

Określone wymogi powinny spełniać także jadalnie (§ 35 rozporządzenia). I tak, jadalnia na terenie budowy powinna składać się z 2 części:
  • jadalni właściwej o powierzchni nie mniejszej niż 8 m kw. (co najmniej 1,1 m kw. powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek),
  • pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów i zmywania naczyń stołowych.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: