eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Obowiązki pracodawcy zatrudniającego min. 20 pracowników

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego min. 20 pracowników

2008-08-08 13:49

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników musi wypełnić obowiązki związane z zakładowym prawem pracy, jest objęty ustawą o zwolnieniach grupowych, ma obowiązek wypłaty świadczeń chorobowych i tworzenia ZFŚS, z którego może zrezygnować. Ma zatem szerszy zakres obowiązków niż mniejszy zakład pracy.
Regulamin pracy

Zgodnie z art. 104 K. p. pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników ma obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy. Ustala on organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Przy czym nie ma tutaj znaczenia wymiar czasu pracy zatrudnionych (mogą pracować na 1/2 lub na 3/4 etatu), a jedynie liczba pracowników. W sytuacji, kiedy powyższe informacje reguluje w całości układ zbiorowy pracy, to nie ma obowiązku wprowadzania regulaminu pracy. Jeśli natomiast określa on tylko wybrane zagadnienia lub opisuje je w sposób ogólny, to w zakresie tematów nieuregulowanych należy wprowadzić regulamin pracy.

Zgodnie z art. 1041 K. p. regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności:
  • organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
  • systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
  • porę nocną,
  • termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
  • wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
  • rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
  • wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
  • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  • przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

W regulaminie pracy powinna znaleźć się także informacja o karach stosowanych zgodnie z art. 108 K. p. z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Powyższe zestawienie stanowi listę otwartą, tzn. że pracodawca tworząc omawiany akt prawa wewnątrzzakładowego może uregulować w nim także inne zagadnienia (np. może wprowadzić pracownikom zakaz przebywania na terenie zakładu pracy w stanie nietrzeźwym, po zakończeniu świadczenia pracy lub w czasie ich usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej chorobą i inne). Nie ma też obowiązku opisywania wszystkich ww. zagadnień, jeżeli nie występują one w danym zakładzie pracy.

Pracodawca ustala regulamin pracy w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Robi to samodzielnie w sytuacji, w której treść regulaminu pracy nie zostanie uzgodniona ze związkami w terminie przewidzianym przez obie strony lub w przypadku braku zakładowej organizacji związkowej (art. 1042 K.p.).

 

1 2 ... 4

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: