eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Kodeks pracy i PIP: będą zmiany?

Kodeks pracy i PIP: będą zmiany?

2008-03-12 13:33

Ograniczenie z 33 do 14 dni wypłacania przez pracodawcą wynagrodzenia za czas choroby oraz zmiany zasad zatrudniania w mikroprzedsiębiorstwach i przez osoby prywatne - to propozycje zmian w prawie pracy w ramach "Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości", opracowanego przez resort gospodarki. Projekt zmian Kodeksu pracy i ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy zawiera propozycje dotyczące wszystkich pracodawców, oddzielny pakiet dla przedsiębiorców zatrudniających do 10 pracowników oraz zmiany obejmujące pracodawców nie prowadzących działalności gospodarczej.

Przeczytaj także: Wyższe kary dla pracodawców

Zmiany dotyczące wszystkich pracodawców to między innymi wprowadzenie doktryny stanowiącej, iż to wola stron powinna w pierwszej kolejności decydować o tym, czy w danym przypadku mamy do czynienia z umową o pracę, z umową cywilnoprawną, czy też ze świadczeniem usług w ramach działalności gospodarczej. Resort gospodarki zamierza również ograniczyć z 33 do 14 dni wypłacanie przez pracodawcę wynagrodzenia za czas choroby pracownika.

Odebrane ma być także prawo Państwowej Inspekcji Pracy do wnoszenia bez zgody zainteresowanej osoby powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy.

W przypadku pracodawców zatrudniających mniej niż 10 pracowników i pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej resort gospodarki proponuje zniesienie obowiązku stosowania niektórych przepisów Kodeksu pracy, w tym obowiązku powiadamiania związków zawodowych o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę, możliwości przywrócenia stosunku pracy przez sąd po rozwiązaniu umowy o pracę (możliwe zostaje jedynie odszkodowanie), konieczności zasięgnięcia przez pracodawcę opinii związku zawodowego odnośnie rozwiązania umowy, wygasania umowy o pracę w przypadku tymczasowego aresztowania pracownika, zniesienie możliwości powrotu pracownika do pracy po okresie bezpłatnego urlopu (z woli pracownika), obowiązku tworzenia regulaminów wynagradzania i stosowania układów zbiorowych pracy.

Według ministerialnych propozycji wprowadzony miałby być obowiązek wypłaty z góry wynagrodzenia za okres wypowiedzenia umowy o pracę oraz wypłaty odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę (określono wysokość tego odszkodowania, w zależności od rodzaju umowy o pracę i trybu jej rozwiązania).

Wprowadzona ma być możliwość wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi znajdującemu się w okresie przedemerytalnym. W takim przypadku pracownik miałby otrzymać odszkodowanie w kwocie zależnej od jego stażu pracy u danego pracodawcy (jednomiesięczne wynagrodzenie - za każdy rok pracy (do 5 lat), sześciomiesięczne wynagrodzenie jeśli był zatrudniony dłużej niż 5 lat, dziewięciomiesięczne wynagrodzenie jeśli był zatrudniony dłużej niż 10 lat, dwunastomiesięczne wynagrodzenie jeśli był zatrudniony dłużej niż 15 lat).

Wobec pracodawców będących osobami fizycznymi, a nieprowadzących działalności gospodarczej, resort gospodarki proponuje zniesienie obowiązków stosowania niektórych przepisów Kodeksu pracy dotyczących przepisów regulujących limity godzin nadliczbowych, przepisów regulujących tworzenie planów urlopów, przepisów o powrocie pracownika z urlopu wychowawczego.

Ministerstwo proponuje też wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy o pracę pracownicom w ciąży i na urlopach macierzyńskich zatrudnionych na czas nie określony u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z jednoczesnym uprawnieniem do otrzymania odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za czas do dnia porodu, za czas do końca urlopu macierzyńskiego, nie mnie jednak, niż za 3 miesiące.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: