eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Krótkoterminowe świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

Krótkoterminowe świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

2008-02-12 12:15

Należą do nich: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne oraz zasiłek wyrównawczy. Płatnikami świadczeń są pracodawcy uprawnieni do wypłaty świadczeń chorobowych. Pozostali pracodawcy muszą zaś przygotować odpowiednią dokumentację i przekazać ją do ZUS, który będzie wypłacał dane świadczenie.

Przeczytaj także: Świadczenia powypadkowe a nietrzeźwość i wina pracownika

Różnice w zasiłkach chorobowych

Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego przysługującego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, obliczaniu podstawy jego wymiaru oraz wypłacie odpowiednie zastosowanie, zgodnie z art.7 ustawy wypadkowej, mają przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.). Obowiązują tu jednak pewne różnice wynikające z ustawy wypadkowej.

Po pierwsze – ustalając wysokość zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego bierzemy pod uwagę podstawę wymiaru składek wypadkowych, a nie chorobowych. Co prawda w przypadku pracowników nie ma to znaczenia, ponieważ obie podstawy są równe, ale warto fakt ten zaznaczyć.

Po drugie - prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje niezależnie od okresu podlegania temu ubezpieczeniu. Nie obowiązuje więc tu okres wyczekiwania, który występuje przy zasiłkach wypłacanych według ogólnych zasad.

Po trzecie - zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego wypłacany jest od pierwszego dnia niezdolności do pracy, co ma duże znaczenie w przypadku pracowników, ponieważ nie jest im wówczas wypłacane wynagrodzenie chorobowe, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy. Niezdolności do pracy, za którą pracownik otrzymał zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego nie wlicza się do okresu 33 dni, przez który przysługuje wspomniane wynagrodzenie.

I wreszcie po czwarte - inna jest wysokość zasiłku, czyli zawsze 100% podstawy wymiaru. Jeżeli zasiłek przysługuje z kilku tytułów, to w tej wysokości powinien być wypłacony z każdego z nich.

Korekta dokumentów rozliczeniowych

Ze względu na to, że zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego nie może być wypłacony przed zakończeniem postępowania wyjaśniającego, często zdarza się, że pracownik otrzymuje świadczenie na ogólnych zasadach (wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy), a następnie okazuje się, że przysługuje mu jednak świadczenie wypadkowe (zasiłek).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: