eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Telepraca uchwalona

Telepraca uchwalona

2007-08-27 11:31

Choć w kraju trwa polityczna burza, wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się w ubiegłym tygodniu za przyjęciem projektu noweli Kodeksu pracy dot. telepracy. Ma ona określić m. in. sposoby zatrudniania telepracowników, ich prawa i obowiązki pracodawcy. W Sejmie miało już miejsce drugie czytanie projektu zmian.

Przeczytaj także: W Kodeks pracy wejdzie telepraca

Posłanka Beata Mazurek (PiS) stwierdziła, że komisja ds. zmian w kodyfikacjach dokonała jedynie kosmetycznych zmian redakcyjnych. Mazurek podkreśliła, że telepraca jest ważnym przedsięwzięciem, aktywizuje zawodowo osoby wychowujące dzieci oraz niepełnosprawnych, a także mieszkańców małych miejscowości, miasteczek oddalonych od dużych zakładów pracy.

Według posła Stanisława Szweda (PiS), w projekcie ważnym jest zapis o dobrowolności wyboru przez pracownika opisywanej formy pracy, wspomniał też, że projekt został zaakceptowany przez pracodawców oraz związkowców. Arkadiusz Litwiński (PO) opracowane rozwiązanie określił jako "mały krok w dobrą stronę".

Posłanka Izabela Jaruga-Nowacka (SLD) powiedziała, że projekt jest próbą pomocy słabszym grupom społecznym, czyli niepełnosprawnym, osobom opiekującym się chorym członkiem rodziny, osobom mieszkającym w znacznym oddaleniu od zakładów pracy.

Nowe rozwiązania legislacyjne przewidują, że osoba ubiegająca o pracę będzie mogła wybrać nową formę zatrudnienia, a także zmienić dotychczasowy sposób i miejsce wykonywania obowiązków zawodowych na telepracę. Pracodawca zostanie zobligowany do dostarczenia takiemu pracownikowi sprzętu oraz pokrycia kosztów instalacji, serwisu i konserwacji. Musi również zapewnić niezbędne szkolenia i ubezpieczenie.

W projekcie zawarto ponadto m. in. zakaz wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z powodu niewyrażenia przez pracownika zgody na wykonywanie telepracy, obowiązek równego traktowania telepracownika z innymi pracownikami w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Jak podkreśla PKPP Lewiatan ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie podstaw prawnych wykonywania pracy w formie telepracy, zgodnie z europejskim Ramowym Porozumieniem w Sprawie Telepracy z dnia 16 lipca 2002 r.

Zakłada ona dodanie w dziale drugim Kodeksu pracy rozdziału IIb pt. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy, w którym zostało określone m.in.:
  • definicja telepracy i telepracownika,
  • sposób wprowadzania telepracy u danego pracodawcy,
  • formy „stawania się” telepracownikiem,
  • zasady odstępowania od wykonywania pracy w formie telepracy,
  • obowiązki pracodawcy i telepracownika,
  • dodatkowa umowa określająca wzajemne zobowiązania pracodawcy i telepracownika,
  • ustawowe gwarancje dla telepracownika
  • wyłączenie niektórych przepisów bhp (obowiązek zapewnienia warunków fitosanitarnych i standardów wynikających z prawa budowlanego).

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: