eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Podczas upałów skrócony czas pracy?

Podczas upałów skrócony czas pracy?

2007-06-15 11:59

Główny inspektor pracy - Bożena Borys-Szopa zaapelowała do pracodawców, w związku z falą wysokich temperatur w Polsce, o dostarczanie pracownikom napojów orzeźwiających a także skracanie czasu pracy, jeśli jest to możliwe.

Przeczytaj także: Podstawowa norma czasu pracy

Z artykułu 232. wynika, że pracodawca jest obowiązany zapewnić nieodpłatnie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpłatne napoje orzeźwiające w upalne dni, kiedy temperatura powietrza wynosi więcej niż 25 stopni C. pracownikom wykonującym pracę pod gołym niebem. Jeżeli praca odbywa się w pomieszczeniu zamkniętym, temperatura wynosić musi około 28 stopni C. Napoje mają być ogólnie dostępne w ciągu całej zmiany pracowników oraz ilościowo zaspokajać ich pragnienie.

Pracownikom wykonującym prace brudzące na otwartej przestrzeni w wysokiej temperaturze powietrza, którzy nie mają możliwości dostępu do wody bieżącej, pracodawca ma obowiązek dostarczenia do celów higienicznych około 90 l wody dziennie na każdego pracownika.

Główny inspektor pracy proponuje, że w czasie upalnych temperatur pracodawcy mogliby skrócić czas pracy. Problem pracy w wysokiej temperaturze można byłoby rozwiązać na dwa sposoby:
  • zezwolić pracownikom na wcześniejsze zakończenie pracy, miałoby to obejmować zwłaszcza pracowników pracujących więcej niż 8 godzin dziennie, albo
  • wprowadzić dodatkowe przerwy w pracy, w czasie najwyższej temperatury,

Jednakże skrócenie czasu pracy lub dodatkowe przerwy przy pracy, spowodowane wysokimi temperaturami powietrza nie przyczynią się do obniżenia wynagrodzenia za pracę.

Główny inspektor pracy zwraca uwagę pracodawcom, aby zadbali o stan techniczny pomieszczeń pracy. Powinny być zaopatrzone w żaluzje i rolety, które uniemożliwiają operowanie promieni słonecznych.

Pracownicy pracujący w warunkach zagrażających ich życiu i wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej, oraz kobiety w ciąży i karmiące piersią, powinni być objęci przez pracodawcę dogodniejszymi warunkami pracy. Pracownicy młodociani w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni C, a wilgotność powietrza 65 % nie mają prawa pracować.

Gdy pracodawca mimo nakazu GIP o dostarczeniu pracownikom napojów chłodzących nie zastosuje się do tego polecenia, pracownicy mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów zakupionych napojów.

Niestosowanie przez pracodawców wymienionych zasad jest naruszeniem prawa przeciwko prawom pracownika i grozi karze grzywny. Polski Kodeks Pracy stara się chronić pracowników przed pracą w wysokich temperaturach powietrza.
Przeczytaj także: Skrócony tydzień pracy Skrócony tydzień pracy

oprac. : Anna Maria Sierpińska / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: