eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Czy przepisy o fundacji rodzinnej pomogą branży motoryzacyjnej?

Czy przepisy o fundacji rodzinnej pomogą branży motoryzacyjnej?

2023-03-15 00:30

Czy przepisy o fundacji rodzinnej pomogą branży motoryzacyjnej?

Czy przepisy o fundacji rodzinnej pomogą branży motoryzacyjnej? © Monkey Business - Fotolia.com

Rynek motoryzacyjny w Polsce, to poza wielką produkcją, w sporej części rodzinne biznesy. Mowa tu głównie o branży dealerskiej i serwisowej. Przepisy o fundacji rodzinnej mogą znacznie ułatwić ich funkcjonowanie.

Przeczytaj także: Fundacje rodzinne - główne założenia projektu

Fundacja rodzinna to osoba prawna utworzona w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Natomiast cel szczegółowy powinien zostać określony przez fundatora w statucie.

Nowe rozwiązanie ma na celu ochronę rodzinnych przedsiębiorstw po śmierci. Jak wskazują autorzy projektu fundacja rodzinna pozwoli budować struktury organizacyjne zapewniające kontynuację biznesu i ochronę majątku w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie, bez konieczności osobistego zaangażowania następców prawnych. Obecnie przejęcie przedsiębiorstwa po zmarłym wymaga zaangażowania spadkobierców i objęcia działalności gospodarczej w zgodzie, co często jest niemożliwe z uwagi na rozbieżne interesy poszczególnych spadkobierców. Fundacja rodzinna ma zapewnić rodzinie środki finansowe, realizować wizję fundatora i pielęgnować wartości biznesowe przyjęte przez fundatora.

fot. Monkey Business - Fotolia.com

Czy przepisy o fundacji rodzinnej pomogą branży motoryzacyjnej?

Rynek motoryzacyjny w Polsce, to poza wielką produkcją, w sporej części rodzinne biznesy. Mowa tu głównie o branży dealerskiej i serwisowej.


W celu założenia fundacji, fundator powinien złożyć oświadczenie przed notariuszem o złożeniu fundacji rodzinnej w tzw. akcie założycielskim albo testamencie. Następnie fundator powinien sporządzić statut (również w formie aktu notarialnego), przekazać majątek na fundusz założycielski, przy czym nie może to być kwota mniejsza niż 100 000 zł, sporządzić spis mienia i ustanowić organy fundacji, a w dalszej kolejności złożyć wniosek o wpisanie fundacji do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim rejestru fundacji rodzinnych. Wpłata na fundusz założycielski w przypadku założenia fundacji w testamencie może zostać wniesiona w terminie 2 lat od dnia wpisania fundacji do właściwego rejestru. Organami fundacji rodzinnej będą zarząd, rada nadzorcza i zgromadzenie beneficjentów.

Ustawa wskazuje również kto może zostać beneficjentem. Na liście beneficjentów może się znaleźć osoba fizyczna, organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego oraz sam fundator. Z dochodów i majątku fundacji rodzinnej będzie można finansować np. koszty utrzymania, kształcenia lub leczenia beneficjentów albo wydatki na cele statutowe organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Fundator może zastrzec, że przedmioty przypadające małoletniemu beneficjentowi z tytułu świadczeń spełnionych przez fundację rodzinną nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców. W przypadku gdy fundator nie wyznaczył zarządcy, zarząd sprawuje kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy. To zupełnie odmienne rozwiązanie od dotychczas znanych, gdzie to rodzice sprawują zarząd majątkiem dzieci nawet w przypadku dziedziczenia.

Odpowiedzialność cywilnoprawną będą ponosić członkowie zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator, chyba że nie będą ponosić winy za powstałą szkodę. Fundacja rodzinna zasadniczo ma być neutralna podatkowo z uwagi na powiązania rodzinne, jednak w momencie przekazania środków beneficjentom będzie pobierany CIT w wysokości 15% od fundacji. Natomiast beneficjent jako osoby z kręgu najbliższych będą zwolnieni z PIT, dalsi krewni zapłacą 15 % podatku dochodowego. Dla organizacji podatkowych zasady płatności CIT nie ulegną zmianie.

Ustawa przewiduje 3 miesięczny okres vacatio legis.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: