eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Fundacje rodzinne - główne założenia projektu

Fundacje rodzinne - główne założenia projektu

2022-11-24 00:35

Fundacje rodzinne - główne założenia projektu

Trwają prace nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej © glisic_albina - Fotolia.com

Trwają prace nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej, która ma zapewnić stabilności prowadzenia rodzinnych biznesów na przestrzeni kilku pokoleń, zgodnie z wolą założyciela firmy, poprzez ułatwienie procesu sukcesji przedsiębiorstw.

Przeczytaj także: Fundacja rodzinna. Czy na takie przepisy czekali polscy przedsiębiorcy?

Problematyki sukcesji przedsiębiorstw dotyczy obowiązująca od 2018 roku ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Jak sama nazwa wskazuje, ustawa ta ma zastosowanie jedynie do przedsiębiorców, którzy we własnym imieniu wykonywali działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i reguluje tymczasowe kierowanie przedsiębiorstwem po ich śmierci. Wprowadzenie fundacji rodzinnej umożliwi natomiast sukcesję w spółkach kapitałowych i osobowych, ponieważ fundator będzie mógł wnieść do fundacji m. in. udziały i akcje oraz prawa udziałowe w spółkach osobowych.

Fundacja rodzinna jest zdefiniowana jako osoba prawna utworzona w celu gromadzenia majątku, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa szczegółowy cel fundacji rodzinnej w statucie, przy czym ma dużą swobodę w tym zakresie. Musi jedynie zadbać, aby wskazany cel nie był sprzeczny z prawem. Pomimo, że zgodnie z literalnym brzmieniem projektu fundator powinien wskazać jeden cel, to biorąc pod uwagę specyfikę fundacji rodzinnych, należy przyjąć, że będzie mógł dowolnie określić ich liczbę. Cele te nie muszą być, w przeciwieństwie do „zwykłych” fundacji, społecznie lub gospodarczo użyteczne, ponieważ fundacja rodzinna działa w interesie beneficjentów, a nie w interesie publicznym. W Ocenie Skutków Regulacji jako przykładowy cel wskazano pokrywanie kosztów kształcenia beneficjentów.

fot. glisic_albina - Fotolia.com

Trwają prace nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej

Ustawa ma zapewnić stabilność prowadzenia rodzinnych biznesów na przestrzeni kilku pokoleń, zgodnie z wolą założyciela firmy, poprzez ułatwienie procesu sukcesji przedsiębiorstw.


Wbrew nazwie projektowanej ustawy, beneficjentem fundacji rodzinnej będzie mógł być nie tylko członek rodziny fundatora, ale każda osoba fizyczna i organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, które zgodnie ze statutem mogą otrzymać świadczenie od fundacji rodzinnej lub mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej. Beneficjentem będzie mógł być również sam fundator. Takie rozwiązanie ma mu umożliwić otrzymywanie świadczeń po wniesieniu majątku do fundacji rodzinnej, chociażby w celu zaspokojenia jego bieżących potrzeb.

Mienie na pokrycie funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej musi mieć wartość co najmniej 100.000 zł. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym mieniem jest własność i inne prawa rzeczowe. Choć projekt nie precyzuje, jaki majątek może być wniesiony do fundacji, to Ocena Skutków Regulacji zawiera otwarty katalog takich składników majątkowych. Wymieniono w nim: wszelkie aktywa, w tym środki pieniężne, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości przeniesione na własność fundacji rodzinnej, udziały i akcje, prawa udziałowe w spółkach osobowych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, a także w podmiotach zagranicznych.

Fundacja rodzinna będzie mogła wykonywać działalność gospodarczą jedynie w następującym zakresie:
  • zbywania mienia, którego jest posiadaczem lub właścicielem, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
  • najmu, dzierżawy lub udostępniania na innej podstawie mienia, którego jest posiadaczem lub właścicielem;
  • przystępowania i uczestnictwa w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych, spółdzielniach oraz podmiotach o podobnym charakterze mających swoją siedzibę w kraju lub zagranicą;
  • nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
  • udzielania pożyczek (podmiotom powiązanym z fundacją);
  • obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z jej podstawową działalnością;
  • prowadzenia przedsiębiorstwa w ramach gospodarstwa rolnego.

Jak widać, dozwolona działalność gospodarcza fundacji rodzinnej polega głównie na możliwie bezpiecznym wykorzystywaniu posiadanego kapitału oraz uczestnictwie w podmiotach zajmujących się zawodowo prowadzeniem biznesu. Takie ograniczenie wynika z faktu, że - o czym już była mowa - głównym celem fundacji rodzinnej jest akumulacja kapitału i spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów, a nie prowadzenie działalności gospodarczej, z którą wiąże się ryzyko poniesienia straty. Dopuszczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje rodzinne w szerszym zakresie mogłoby skutkować częstym uszczuplaniem jej majątku, podczas gdy podstawowym jej celem jest jego gromadzenie. Działalność gospodarczą mogą oczywiście prowadzić spółki, których udziały, akcje lub prawa udziałowe w spółkach zostaną przez fundatora wniesione do fundacji rodzinnej.

Konsultacje społeczne w sprawie fundacji rodzinnych zostały przeprowadzone już w 2019 r. Prace nad projektem ustawy trwają zatem już jakiś czas i w związku z tym można spodziewać się skierowania go do sejmu w nieodległej przyszłości.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: