eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Jak uzyskać zgodę na wycinkę drzew z posesji?

Jak uzyskać zgodę na wycinkę drzew z posesji?

2021-10-12 09:46

Jak uzyskać zgodę na wycinkę drzew z posesji?

Jak uzyskać zgodę na wycięcie drzewa? © pixabay.com

Nikt nie może samowolnie pozbywać się dużych drzew i krzewów ze swojej nieruchomości. Niejednokrotnie taki zabieg wymaga uzyskania specjalnego pozwolenia. Jak uzyskać taką zgodę? O jakie formalności należy zadbać? Na te pytania odpowiada Bartosz Antos - Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.dzialkanadmorzem.pl.

Przeczytaj także: Wycinanie drzew - kiedy konieczne zgłoszenie lub zezwolenie?

Usunięcie drzewa tylko z zezwoleniem?


Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia. To zezwolenie wydaje natomiast wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków. Usunięcie niektórych drzew może dodatkowo wymagać zgody innych organów. Na przykład regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Dzieje się tak w przypadku, gdy drzewa te znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej i nie są jednocześnie obcymi gatunkami topoli. Z kolei w obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu kwestię tę należy uzgodnić z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Kto może wystąpić o wydanie zezwolenia?


Z wnioskiem o jego wydanie może wystąpić również ściśle określony podmiot. Co do zasady posiadacz nieruchomości (za zgodą właściciela) albo właściciel urządzeń niebędących częściami składowymi nieruchomości (o ile drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń). Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana tylko wtedy, gdy wniosek składa spółdzielnia mieszkaniowa, zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa albo wspólnota mieszkaniowa, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi. Dodatkowo zgoda właściciela nie jest wymagana, gdy wniosek składa użytkownik wieczysty lub posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Poprawnie złożony wniosek powinien natomiast uwzględniać takie informacje, jak imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, nazwę gatunków drzewa lub krzewu, obwód drzewa, wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew i tak dalej.

fot. pixabay.com

Jak uzyskać zgodę na wycięcie drzewa?

Zezwolenie wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.


Kto wydaje zezwolenie?


Właściwy organ administracji publicznej przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu dokona oględzin. W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zostanie zawieszone do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków. Nadto wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Jeżeli natomiast nie zaistnieją żadne przeciwwskazania, wnioskodawca uzyska stosowne zezwolenie. Dokument ten uwzględni zarówno dane wnioskodawcy, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, miejsce jego usunięcia, obwód pnia, wysokość opłaty za usunięcie, a także termin usunięcia drzewa lub krzewu - wymienia Bartosz Antos.

Nie każde drzewo i krzew wymaga zezwolenia


Oczywiście ustawa o ochronie przyrody przewiduje przy tym szereg wyłączeń. Przepisów nie stosuje się chociażby do krzewów rosnących w skupisku o powierzchni 25 metrów kwadratowych, drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jednolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu, a 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. Przepisy te nie znajdą także zastosowania w odniesieniu do drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, a także w wielu innych przypadkach – wskazuje Bartosz Antos.

Bartosz Antos
Dyrektor ds. Nieruchomości |

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: