eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Wycinanie drzew - kiedy konieczne zgłoszenie lub zezwolenie?

Wycinanie drzew - kiedy konieczne zgłoszenie lub zezwolenie?

2021-06-05 00:30

Wycinanie drzew - kiedy konieczne zgłoszenie lub zezwolenie?

Kiedy usunięcie drzewa z nieruchomości trzeba zgłosić? © pixabay.com

Drzewa rosnące na nieruchomości w pewnych sytuacjach trzeba usunąć. Czasem przyczyną jest ich niewłaściwy stan albo zagrożenie, które powodują. Innym razem jest to wyłączna decyzja właściciela. W jakich sytuacjach trzeba zawnioskować o wydanie zezwolenia, a kiedy tylko zgłosić wycinkę? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski - Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Przeczytaj także: Cień Lex Szyszko nad kolejnymi nowelizacjami dotyczącymi wycinki drzew

Wycinka drzewa – jakie przepisy odgrywają znaczenie?


Aktem prawnym, który reguluje zasady dokonywania wycinki drzew jest ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Przepisy tej ustawy były wiele razy nowelizowane. Na podstawie tej ustawy określa się jakie gatunki i na jakich zasadach wycinka drzewa wiąże się z obowiązkiem dokonania zgłoszenia, a kiedy z potrzebą uzyskania zezwolenia. W niektórych sytuacjach nie jest wymagane ani zgłoszenie, ani zezwolenie. Ustawa określa także, jaki jest odpowiedni organ, który wydaje niezbędne dokumenty – wyjaśnia Robert Tomaszewski. Przystępując do oceny, czy i jaka ścieżka postępowania w danym przypadku będzie prawidłowa trzeba ustalić trzy kwestie. Po pierwsze gdzie rośnie drzewo oraz w jakim celu jest ono usuwane, tj. czy drzewo lub krzew rośnie na nieruchomościach (posesjach) prywatnych czy ma być usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po drugie jaki jest gatunek drzewa, które miałoby podlegać wycince. Po trzecie jaki jest obwód pnia drzewa.

Usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia i zgłoszenia


Wycinka drzew w pewnych sytuacjach jest możliwa bez uzyskania zgody organu. Ustawa o ochronie przyrody przewiduje szereg wyłączeń, gdy wystarczające jest dokonanie zgłoszenia zamiaru do wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, gdzie zlokalizowana jest nieruchomość, jak też sytuacje, gdy nie jest potrzebne ani zgłoszenie, ani zezwolenie. Do najważniejszych i najczęstszych przypadków, gdy nie będzie potrzebne uzyskanie ani zezwolenia na wycinkę drzewa, ani dokonanie zgłoszenia, należy usunięcie: krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2; krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

fot. pixabay.com

Kiedy usunięcie drzewa z nieruchomości trzeba zgłosić?

Należy to zrobić jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego albo 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.


Inne przypadki


Ponadto można dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. Wyłączenie dotyczy również drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, a także drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. Jak widać liczba przypadków, gdy można bez przeszkód i dodatkowych obowiązków administracyjnych dokonać usunięcia „drobnych krzewów” oraz „drzew” (z pewnymi wyjątkami) jest zatem duża – stwierdza Robert Tomaszewski.

W jakich sytuacjach wycinka na posesji wymaga dokonania zgłoszenia?


W pewnych sytuacjach – chociaż drzewo należy do właściciela, gdyż rośnie na jego posesji - konieczne będzie zgłoszenie zamiaru usunięcia. Przepis ustawy stanowi, że właściciel nieruchomości ma obowiązek dokonać zgłoszenia do właściwego organu zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego albo 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. Zgłoszenie składa się na piśmie i zawiera ono imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Wzór zgłoszenia można otrzymać w urzędzie gminy. Konsekwencją dokonania zgłoszenia są oględziny, jakich dokona pracownik organu. Celem oględzin jest sprawdzenie: nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządza się protokół. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony to możemy dokonać usunięcia drzewa, ale należy zrobić to w ciągu 6 miesięcy. Inaczej zgłoszenie straci ważność i trzeba będzie je powtórzyć – tłumaczy Robert Tomaszewski.

Kiedy wycinka na posesji prywatnej wymaga uzyskania zezwolenia?


Konstrukcja ustawy o ochronie przyrody jest taka, że w tych sytuacjach, gdy nie jest wystarczające dokonanie zgłoszenia – jak też nie jest możliwe dokonanie wycinki bez spełnienia jakiegokolwiek obowiązku administracyjnego, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Najczęstszym przypadkiem, gdy wymagane będzie uzyskanie zezwolenia jest sytuacja, kiedy drzewo rośnie na nieruchomości, która nie stanowi własności prywatnej (właścicielem jest np. spółka). Również w sytuacji, gdy nieruchomość jest wprawdzie prywatna, ale prowadzi na niej działalność gospodarczą i cel usunięcia drzewa związany jest z faktem prowadzenia działalności gospodarczej, potrzebne będzie uzyskanie zezwolenia. Zezwoleniem objęta jest także wycinka np. drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrodniczego. Trzeba też pamiętać o ograniczeniach jakie przy wycince drzew stwarzają przepisy dotyczące ochrony ptaków w okresie lęgowym. Wycinka drzew z lęgowiskiem jest zabroniona. Zazwyczaj okres ten przypada na czas między 1 marca a 15 października.

Robert Tomaszewski
Prezes Zarządu |

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • gosilver1 / 2021-12-06 13:30:50

    Polecam też zapoznać się z tym artykułem - https://laczynasnapiecie.pl/blog/wycinka-drzew-na-dzialce - chodzi tu o aktualną podstawę prawną co do wycinania drzew na działkach odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: