eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Przeciwdziałanie dyskryminacji i molestowaniu w pracy obowiązkiem pracodawcy

Przeciwdziałanie dyskryminacji i molestowaniu w pracy obowiązkiem pracodawcy

2017-10-27 00:22

Przeciwdziałanie dyskryminacji i molestowaniu w pracy obowiązkiem pracodawcy

Molestowanie w pracy © andriano_cz - Fotolia.com

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy dyskryminowanie i molestowanie pracowników w miejscu pracy jest zabronione. Szczególną uwagę warto zwrócić na przepisy regulujące ochronę prawną w zakresie molestowania seksualnego.

Przeczytaj także: Mobbing i molestowanie w pracy - lepiej zapobiegać niż leczyć

Jedną z najważniejszych zasad prawa pracy określoną w kodeksie pracy jest zakaz dyskryminacji. Jedną z form dyskryminacji jest molestowanie seksualne, które uregulowane zostało w art. 183a § 6 kodeksu pracy. Według definicji zawartej w tym przepisie dyskryminowaniem ze względu na płeć jest każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Dodatkowo niepożądane zachowania seksualne wobec podwładnych mogą wypełniać znamiona przestępstwa stypizowanego w art. 199 kodeksu karnego. Na podstawie tego przepisu zabronione jest nadużywanie stosunku zależności, jeżeli poprzez to nadużycie doprowadza się inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności.

fot. andriano_cz - Fotolia.com

Molestowanie w pracy

Jeśli molestowanie wywołało u pracownika rozstrój zdrowia, swoich roszczeń może on dochodzić w postaci zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę wynikającą z nękania seksualnego.


Powyższe przepisy nie są adresowane tylko do samego pracodawcy, ale dotyczą również przełożonych liniowych. Jeśli molestowanie wywołało u pracownika rozstrój zdrowia, swoich roszczeń może on dochodzić w postaci zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę wynikającą z nękania seksualnego (art. 943 kodeksu pracy). W przypadku spowodowanej molestowaniem rezygnacji z pracy, pracownikowi należy się odszkodowanie w wysokości co najmniej minimalnego ustawowego wynagrodzenia za pracę (obecnie 2000 zł brutto). Dodatkowo zgodnie z art. 23 i 24 kodeksu cywilnego, dotyczącymi ochrony dóbr osobistych, pracownik może domagać się zadośćuczynienia, bądź też wpłaty określonej kwoty na wskazany cel społeczny.

Ze względu na trudności dowodowe i osobisty, a niekiedy wręcz intymny, charakter doznanych szkód, ofiary molestowania nie zawsze decydują się na dochodzenie swoich praw przed sądem, w związku z czym spraw o molestowanie i mobbing nie jest rozpoznawanych w Polsce dużo. Zgodnie ze statystykami Ministerstwa Sprawiedliwości w 2016 roku procesów związanych z molestowaniem seksualnym było we wszystkich sądach w Polsce łącznie tylko około 20, a spraw związanych z innymi formami dyskryminacji, około półtora tysiąca. Jedną z przyczyn niewielkiej liczby spraw sądowych, jest również skłonność pracodawców do polubownego kończenia tego typu sporów, w celu uniknięcia niepotrzebnego rozgłosu i utraty dobrego imienia firmy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: