eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawo › Samorzadowe Kolegium Odwolawcze
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 2

 • 1. Data: 2019-05-13 12:43:14
  Temat: Samorzadowe Kolegium Odwolawcze
  Od: ń <...@...n>

  Czy SKO jest z punktu widzenia KPA i ustaw szczególnych (podatki lokalne, świadczenia
  wychowawcze) samodzielnym organem odrębnym od
  prezydenta miasta, czy raczej częścią organu, którym (dla podatków lokalnych, dla
  świadczeń wychowawczych) jest prezydent miasta?
  Rzecz w nierozpoznaniu i niezałatwieniu spraw w terminie ustawowym, dla których
  organem I stopnia jest prezydent, a decyzje którego
  były przez obywatela zaskarżone do SKO.
  Czy przy składaniu do sądu administracyjnego skargi na niezałatwienie sprawy w
  terminie skarżyć organ jako taki (jako całość, czyli
  domyślnie prezydent miasta + SKO), czy skarżyć organ I stopnia, czy organ odwoławczy? • 2. Data: 2019-05-13 15:33:47
  Temat: Re: Samorzadowe Kolegium Odwolawcze
  Od: u2 <u...@o...pl>

  W dniu 13.05.2019 o 12:43, ń pisze:
  > Czy SKO jest z punktu widzenia KPA i ustaw szczególnych (podatki
  > lokalne, świadczenia wychowawcze) samodzielnym organem odrębnym od
  > prezydenta miasta, czy raczej częścią organu, którym (dla podatków
  > lokalnych, dla świadczeń wychowawczych) jest prezydent miasta?
  > Rzecz w nierozpoznaniu i niezałatwieniu spraw w terminie ustawowym, dla
  > których organem I stopnia jest prezydent, a decyzje którego były przez
  > obywatela zaskarżone do SKO.
  > Czy przy składaniu do sądu administracyjnego skargi na niezałatwienie
  > sprawy w terminie skarżyć organ jako taki (jako całość, czyli domyślnie
  > prezydent miasta + SKO), czy skarżyć organ I stopnia, czy organ odwoławczy?

  z doświadczenia wiem, że sprawy administracyjne ciągną się latami, SKO
  jest tylko jednym z trybików urzędniczej machiny:))))))))

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85dowe_koleg
  ium_odwo%C5%82awcze

  Art. 17 Kodeksu postępowania administracyjnego, umieszczony w rozdziale
  3 "Organy wyższego stopnia i organy naczelne", stanowi[1]:
  ,,
  Art. 17. Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są:
  1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego -
  samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią
  inaczej, (...)
  "

  Organizację i zasady działania SKO reguluje ustawa z dnia 12
  października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z
  2018 r. poz. 570).  --
  George Orwell :

  "If liberty means anything at all, it means the right to tell people
  what they do not want to hear"

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1