eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2015 › poz. 1649

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1649

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2015-10-20
 • Data wydania 2015-09-10
 • Data wejścia w życie 2016-01-01
 • Data obowiązywania 2016-01-01
 • Uwagi 1) art. 1 pkt 173 i art. 26 wchodzą w życie z dniem 21 października 2015 r.; 2) art. 1 pkt 98 – w zakresie art. 138d, art. 138i § 1, art. 138j § 1 pkt 1 i art. 138k, pkt 104, pkt 130, pkt 151 – w zakresie art. 274c § 1 pkt 2 i § 1b, pkt 161 lit. a tiret drugie, art. 4 pkt 3 lit. a – w zakresie art. 13b ust. 1 pkt 2 oraz lit. b –w zakresie art. 13b ust. 1a, art. 14 oraz art. 29 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.; 3) art. 1 pkt 41 i 42, art. 8 pkt 2, art. 17 oraz art. 18 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2015 - wszystkie pozycje z dnia 2015-10-20

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1655

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r.
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1654

  Międzynarodowa konkwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzona w Londynie dnia 7 lipca 1995 r.
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1653

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1652

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1651

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1650

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1649

  Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1648

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych w Warszawie dnia 7 października 2014 r.
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1647

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe, podpisane w Warszawie dnia 7 października 2014 r.
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1646

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1645

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: