eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2016 › poz. 419

Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 419

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego

 • Organ wydający MIN. OBRONY NARODOWEJ
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2016-03-30
 • Data wydania 2016-03-17
 • Data wejścia w życie 2016-04-14
 • Data obowiązywania 2016-04-14
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2016 - wszystkie pozycje z dnia 2016-03-30

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 420

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 419

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 418

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 417

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 416

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 415

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 414

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni oraz archeologa
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 413

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 412

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 411

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 410

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 409

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 408

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 407

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Trzebiatowa w województwie zachodniopomorskim
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 406

  Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 405

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: