eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2016 › poz. 1243

Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1243

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 2/15

 • Organ wydający TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2016-08-16
 • Data wydania 2016-06-21
 • Data wejścia w życie 2016-08-16
 • Data obowiązywania 2016-08-16
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2016 - wszystkie pozycje z dnia 2016-08-16

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1259

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1258

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1257

  Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1256

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1255

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1254

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1253

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1252

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1251

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1250

  Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1249

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2016 r. sygn. akt K 28/15
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1248

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2016 r. sygn. akt SK 40/14
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1247

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2016 r. sygn. akt P 131/15
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1246

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 24/15
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1245

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt K 31/15
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1244

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1243

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 2/15
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1242

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 18/14
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1234

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt SK 67/13
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1233

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt P 2/14
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1232

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt P 5/14

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: