eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2015 › poz. 1844

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1844

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

 • Organ wydający SEJM
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2015-11-10
 • Data wydania 2015-09-11
 • Data wejścia w życie 2016-01-01
 • Data obowiązywania 2016-01-01
 • Uwagi 1) art. 3 ust. 1 pkt 4, 5, 12, 17, 21, 23–25, 29, 32, 44 i 48 oraz ust. 6 i 7, art. 44, art. 374–377, art. 387, art. 390, art. 395, art. 397, art. 398, art. 404, art. 405, art. 416–418, art. 464 pkt 1 lit. a – w zakresie art. 3 pkt 2a lit. c, oraz art. 500 wchodzą w życie z dniem 25 listopada 2015 r.; 2) art. 18, art. 19 i art. 21, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.; 3) art. 4 ust. 11 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.; 4) art. 291, art. 335 ust. 7 i 8, art. 410 ust. 5 i 6 oraz art. 412 ust. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2015 - wszystkie pozycje z dnia 2015-11-10

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1847

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1846

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1845

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1844

  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1843

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1842

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 paździenika 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1841

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: