eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2012 › poz. 1529

Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1529

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2012-12-29
 • Data wydania 2012-11-23
 • Data wejścia w życie 2013-01-01
 • Data obowiązywania 2013-01-01
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2012 - wszystkie pozycje z dnia 2012-12-29

 • Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1533

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych
 • Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1532

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego
 • Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1531

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1529

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
 • Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1528

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
 • Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1527

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji ETSI TS 102 164 V1.3.1 (2006-09) Zintegrowane Telekomunikacyjne i Internetowe Usługi i Protokoły dla Zaawansowanych Sieci (TISPAN): Protokoły lokalizacji miejsca niebezpieczeństwa
 • Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1526

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej
 • Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1525

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe
 • Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1524

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego
 • Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1522

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym
 • Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1521

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii
 • Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1520

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2013 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych
 • Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1518

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1517

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2013 r.
 • Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1513

  Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: