eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2011Nr 191 › poz. 1135

Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 191, poz. 1135

Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

 • Organ wydający SEJM
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2011-09-13
 • Data wydania 2011-07-29
 • Data wejścia w życie 2011-11-14
 • Data obowiązywania 2011-11-14
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2011, nr 191 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 191, poz. 1140

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 191, poz. 1139

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 191, poz. 1138

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 191, poz. 1137

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu podejmowania decyzji o zwiększeniu ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 191, poz. 1136

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 191, poz. 1135

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 191, poz. 1134

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 191, poz. 1133

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: