eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2011Nr 048 › poz. 246

Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 048, poz. 246

Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

 • Organ wydający SEJM
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2011-03-07
 • Data wydania 2011-01-20
 • Data wejścia w życie 2011-03-22
 • Data obowiązywania 2011-03-22
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2011, nr 048 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 048, poz. 253

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 048, poz. 252

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 048, poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 048, poz. 250

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013"
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 048, poz. 249

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 048, poz. 248

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 048, poz. 247

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 048, poz. 246

  Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 048, poz. 245

  Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 048, poz. 244

  Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejska Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: