eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2010Nr 240 › poz. 1602

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 240, poz. 1602

Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji

 • Organ wydający SEJM
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2010-12-21
 • Data wydania 2010-11-26
 • Data wejścia w życie 2011-03-22
 • Data obowiązywania 2011-03-22
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2010, nr 240 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 240, poz. 1612

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. o sprostowaniu błędu
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 240, poz. 1611

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 240, poz. 1610

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 240, poz. 1609

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 240, poz. 1608

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 240, poz. 1607

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2011 r.
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 240, poz. 1606

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji oraz sposobu składania sprawozdania z prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 240, poz. 1605

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 240, poz. 1604

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 240, poz. 1603

  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 240, poz. 1602

  Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 240, poz. 1601

  Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 240, poz. 1600

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: