eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2009Nr 062 › poz. 504

Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 062, poz. 504

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH RADA MINISTRÓW
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2009-04-21
 • Data wydania 2009-03-20
 • Data wejścia w życie 2009-08-01
 • Data obowiązywania 2009-08-01
 • Uwagi art. 13 ust. 1 w zakresie dotyczącym meczów piłki nożnej organizowanych poza ramami ligi zawodowej wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2009, nr 062 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 062, poz. 517

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 53/08
 • Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 062, poz. 516

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych
 • Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 062, poz. 515

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa
 • Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 062, poz. 514

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
 • Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 062, poz. 513

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb
 • Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 062, poz. 512

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 062, poz. 511

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
 • Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 062, poz. 510

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 062, poz. 509

  Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów)
 • Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 062, poz. 508

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 062, poz. 507

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa
 • Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 062, poz. 506

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie
 • Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 062, poz. 505

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
 • Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 062, poz. 504

  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: