eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2008Nr 225 › poz. 1485

Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1485

Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

 • Organ wydający SEJM
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2008-12-22
 • Data wydania 2008-10-24
 • Data wejścia w życie 2009-01-15
 • Data obowiązywania 2009-01-15
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 225 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1503

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2008 r. sygn. akt 12/08
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1502

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2008 r. sygn. akt K 33/07
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1501

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1500

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1499

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1498

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1497

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r.
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1496

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1495

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie nabywania akcji lub udziałów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa przez uprawnionych rolników
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1494

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Biblioteki Narodowej do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1493

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przeprowadzania przeglądów i inspekcji, sposobu wydawania, potwierdzania oraz wzorów międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1492

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Olsztyn w województwie warmińsko-mazurskim
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1491

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1490

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1489

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1488

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2009 r.
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1487

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1486

  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 225, poz. 1485

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: