eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2008Nr 122 › poz. 782

Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 782

Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny

 • Organ wydający SEJM
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2008-07-10
 • Data wydania 2008-05-09
 • Data wejścia w życie 2008-07-25
 • Data obowiązywania 2008-07-25
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 122 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 798

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2008 r. sygn. akt K 52/07
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 797

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2008 r. sygn. akt K 51/07
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 796

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2008 r. sygn. akt SK 20/07
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 795

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 794

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 793

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 792

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 791

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 790

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 789

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 788

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 787

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 786

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 785

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 784

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 783

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 782

  Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: