eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2005Nr 010 › poz. 70

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 010, poz. 70

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH RADA MINISTRÓW
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2005-01-17
 • Data wydania 2004-12-17
 • Data wejścia w życie 2005-02-01
 • Data obowiązywania 2005-02-01
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 010 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 010, poz. 77

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych" w Pleszewie
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 010, poz. 76

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie rodzaju i sposobów ewidencjonowania, przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji, kajdanek, pałek służbowych oraz ręcznych miotaczy
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 010, poz. 75

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 010, poz. 74

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie trybu i terminów konsultacji, współdziałania i współpracy przy opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 010, poz. 73

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dniu 21 listopada 2004 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 29
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 010, poz. 72

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 010, poz. 71

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 010, poz. 70

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 010, poz. 69

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 010, poz. 68

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 010, poz. 67

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 010, poz. 66

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 010, poz. 65

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 010, poz. 64

  Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie innych ustaw

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: