eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2004Nr 264 › poz. 2641

Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 264, poz. 2641

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2004 r. sygn. akt SK 29/04

 • Organ wydający TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2004-12-15
 • Data wydania 2004-12-06
 • Data wejścia w życie 2004-12-15
 • Data obowiązywania 2004-12-15
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 264 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 264, poz. 2641

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2004 r. sygn. akt SK 29/04
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 264, poz. 2640

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem"
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 264, poz. 2639

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadających zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 264, poz. 2638

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uprawnień i obowiązków dowódców jednostek wojskowych w zakresie składania wniosków o przyznanie prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 264, poz. 2637

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 264, poz. 2636

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie konkursu wyłaniającego kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 264, poz. 2635

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 264, poz. 2634

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 264, poz. 2633

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 264, poz. 2632

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 264, poz. 2631

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 264, poz. 2630

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 264, poz. 2629

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 264, poz. 2628

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 264, poz. 2627

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powoływania do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: