eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2002Nr 074 › poz. 676

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 074, poz. 676

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH PREZ. RADY MINISTRÓW RADA MINISTRÓW
 • Status aktu prawnego akt posiada tekst jednolity
 • Data ogłoszenia 2002-06-14
 • Data wydania 2002-05-24
 • Data wejścia w życie 2002-06-29
 • Data obowiązywania 2002-06-29
 • Uwagi Art. 227 i art. 233 wchodzą w zycie z dniem 14 czerwca 2002 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 074 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 074, poz. 689

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 2002 r. sygn. akt P. 10/01.
 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 074, poz. 688

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 074, poz. 687

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.
 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 074, poz. 686

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby.
 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 074, poz. 685

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe.
 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 074, poz. 684

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych.
 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 074, poz. 683

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.
 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 074, poz. 682

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu ich obliczania i pobierania opłat.
 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 074, poz. 681

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę oraz ich minimalnych ilości podlegających państwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu.
 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 074, poz. 680

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa kwalifikacji wydawanego żołnierzom zasadniczej służby wojskowej.
 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 074, poz. 679

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi.
 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 074, poz. 678

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wysokości opłat portowych.
 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 074, poz. 677

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.
 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 074, poz. 676

  Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 074, poz. 675

  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: