eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zwolnienie chorego pracownika

Zwolnienie chorego pracownika

2012-10-26 00:10

Zwolnienie chorego pracownika

Zwolnienie lekarskie © 18percentgrey - Fotolia.com

Kodeks pracy chroni pracowników będących na urlopie czy zwolnieniu lekarskim przed utratą pracy. Są jednak sytuacje, w których pracodawca ma prawo, choć nie musi, rozwiązać umowę z pracownikiem, który choruje przez dłuższy czas.

Przeczytaj także: Kiedy można zwolnić chorego pracownika?

Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy, pracownikowi, który przebywa na urlopie lub też zwolnieniu lekarskim, nie można wypowiedzieć umowy o pracę – jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wypowiedzenia umowy o pracę bez wypowiedzenia. Dokonanie wypowiedzenia w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy czyni bowiem to wypowiedzenie bezskutecznym. Po jakim czasie więc pracodawca może rozwiązać umowę? Zgodnie z art. 53 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
  • dłużej niż trzy miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż sześć miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Dotyczy to wyłącznie zatrudnienia u danego pracodawcy – okresy zatrudnienia w poprzednich firmach nie sumują się w tym wypadku. Odstępstwo od zasady uwzględniania wyłącznie okresów zatrudnienia u pracodawcy rozwiązującego umowę stanowi przejście zakładu pracy na innego pracodawcę oraz przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę wskutek śmierci dotychczasowego pracodawcy, które odbywa się na zasadach określonych w art. 231 kp.

Warto zaznaczyć, iż w razie upadłości lub likwidacji zakładu pracy ochrona pracownika omówiona powyżej nie obowiązuje. Oznacza to, iż przebywanie na zwolnieniu chorobowym nie chroni pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Nie podlegają ochronie przed wypowiedzeniem również kobiety w ciąży, w okresie macierzyństwa, osoby w wieku przedemerytalnym, osoby przebywające na urlopach ani nieobecni w pracy z innej przyczyny.

fot. 18percentgrey - Fotolia.com

Zwolnienie lekarskie

Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy, pracownikowi, który przebywa na urlopie lub też zwolnieniu lekarskim, nie można wypowiedzieć umowy o pracę – jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wypowiedzenia umowy o pracę bez wypowiedzenia.


Okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku (do okresu zasiłkowego wlicza się okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby) wynosi łącznie 182 dni, a jeśli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą – 270 dni. Okres zasiłkowy nie może być przedłużony, ale bezpośrednio po wyczerpaniu okresu zasiłkowego pracownik może uzyskać świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują powrót do zdrowia. Warunkiem uzasadniającym podjęcie decyzji o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia jest niezdolność do pracy trwająca dłużej niż okresy, za które pracownik pobrał wynagrodzenie i zasiłek chorobowy.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: