eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Sądowe odzyskiwanie należności - zmiany

Sądowe odzyskiwanie należności - zmiany

2012-05-12 00:30

Sądowe odzyskiwanie należności - zmiany

Sądowe odzyskiwanie należności © zimmytws - Fotolia.com

Od 3 maja 2012 r. zmieniły się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, który reguluje zasady prowadzenia procesów sądowych i egzekucji komorniczych w sprawach cywilnych. Jedną ze zmian jest likwidacja odrębnych zasad prowadzenia sporów między firmami.

Przeczytaj także: Odrębne postępowanie gospodarcze zniesione

Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko. Sąd będzie pomijać spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swej winy lub uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo wystąpią inne wyjątkowe okoliczności.

Likwidacji uległy odrębne zasady prowadzenia sporów między przedsiębiorcami. Dotychczas na przedsiębiorców w tego rodzaju sprawach były nakładane dodatkowe obowiązki i obostrzenia, bo przyjęto założenie, że od profesjonalistów można więcej wymagać. Po zmianie spory między przedsiębiorcami będą rozpatrywane na takich samych zasadach, jak inne sprawy cywilne. Ustawodawca doszedł do wniosku, że z faktu, iż ktoś jest profesjonalistą w dziedzinie, w której prowadzi działalność gospodarczą, nie wynika jeszcze, że jest profesjonalistą z zakresu prawa i prowadzenia spraw sądowych. Nie zlikwidowano jednak sądów gospodarczych. Uznano, że skoro wyselekcjonowano grupę sędziów mających wiedzę i doświadczenie w rozpatrywaniu sporów między firmami, to warto, aby to oni nadal rozstrzygali te spory, tyle że kierując się takimi samymi przepisami, jak w przypadku spraw cywilnych.

fot. zimmytws - Fotolia.com

Sądowe odzyskiwanie należności

Sądowe odzyskiwanie należności - zmiany


Zmiany dotyczą również postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników. Jedną z nich jest podniesienie do 2.000 zł wysokości grzywien, jakie może nałożyć komornik na osoby, które utrudniają egzekucję, np. przeszkadzają w czynnościach komornika, mimo obowiązku odmawiają udzielenia komornikowi wyjaśnień lub informacji. Dotyczy to również pracodawców, którzy nie współpracują z komornikiem w przypadku wszczęcia egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

Niektórzy dłużnicy w celu niedopuszczenia do skutecznego zlicytowania nieruchomości oddawali je w długotrwały najem lub dzierżawę na czas oznaczony, często podstawionym osobom, co jednak trudno było udowodnić. Ponieważ nabywca byłby taką umową związany, zainteresowanie kupnem nieruchomości drastycznie spadało. Dzięki zmianom nabywca będzie miał możliwość wypowiedzenia takiej umowy. Powyższe zmiany wprowadza ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 233, poz. 1381).


Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – wydawca czasopism, Gazety Podatkowej i serwisów internetowych dostarczających specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: