eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Warunki rezygnacji z urlopu macierzyńskiego

Warunki rezygnacji z urlopu macierzyńskiego

2011-07-15 00:32

Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. Niemniej jednak, warunkiem rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego jest możliwość przejęcia go przez pracownika-ojca wychowującego dziecko, na jego pisemny wniosek.

Przeczytaj także: Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Nasza pracownica obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Zdecydowała się przerwać ten urlop po wykorzystaniu jego 14 tygodni. Wniosek o przerwanie urlopu założy na 7 dni przed planowanym powrotem do pracy. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy pozostałą część urlopu macierzyńskiego musi przejąć ojciec dziecka zatrudniony na podstawie umowy o prace, czy nie? Jakie dokumenty musi złożyć pracownica i ojciec dziecka?

Odpowiedź: Warunkiem rezygnacji pracownicy po 14 tygodniach z urlopu macierzyńskiego jest fakt, iż urlop ten przejmie ojciec-pracownik.


Konieczne jest współdziałanie rodziców

Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. Niemniej jednak, warunkiem rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego jest możliwość przejęcia go przez pracownika-ojca wychowującego dziecko, na jego pisemny wniosek. W związku z tym jeżeli:
  • nie ma pracownika-ojca wychowującego dziecko, który mógłby przejąć urlop macierzyński, albo
  • pracownik-ojciec nie chce przejąć pozostałej części urlopu,
    pracownica nie może z niego zrezygnować.
Podobnie dzieje się, jeżeli ojciec dziecka nie pracuje lub nie wychowuje dziecka (jest np. pozbawiony praw rodzicielskich) lub mimo wychowywania nie jest ojcem dziecka (biologicznym lub przysposabiającym). Również w tych przypadkach pracownica musi wykorzystać urlop w całości.

Matka rezygnuje, ojciec musi przejąć

Jeżeli wszystkie powyższe przesłanki zostaną spełnione (matka chce zrezygnować z urlopu, a ma kto go dalej przejąć), ojciec dziecka powinien u swojego pracodawcy złożyć wniosek o przejęciu pozostałej części urlopu macierzyńskiego. Natomiast matka dziecka, na co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do pracy, powinna poinformować na piśmie swojego pracodawcę o rezygnacji z pozostałej części urlopu i powrocie do pracy (złożyć pisemny wniosek w tej sprawie).

Aby nie było wątpliwości co do dopuszczalności skorzystania przez pracownicę z wcześniejszego przerwania urlopu macierzyńskiego, do swojego wniosku powinna dołączyć zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez tego pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu.

Ważne!

Termin rozpoczęcia urlopu przez pracownika-ojca musi przypadać bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

Podstawa prawna:
  • art. 180 § 5, § 6 Kodeksu pracy.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: