eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Urlop w okresie wypowiedzenia

Urlop w okresie wypowiedzenia

2011-06-08 13:10

Kodeks pracy daje pracodawcy możliwość nakazania pracownikowi wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (art. 1671 kp) - dotyczy to zarówno urlopu bieżącego, jak i zaległego. Nie ma też w tym przypadku znaczenia, która ze stron dokonuje wypowiedzenia umowy - pracodawca czy pracownik.

Przeczytaj także: Prawo pracy na wakacje, czyli o urlopach wypoczynkowych i nie tylko

Urlopu można udzielić pracownikowi w każdym okresie wypowiedzenia, niezależnie od jego długości

Można go udzielić nawet przy 3-dniowym okresie wypowiedzenia umowy zawartej w celu zastępstwa nieobecnego pracownika, czy też umowy na okres próbny zawartej na czas nieprzekraczający 2 tygodni. Skorzystanie z takiej możliwości da pracodawcy wymierne korzyści finansowe, szczególnie w przypadku gdy pracownik ma dużo niewykorzystanego urlopu. Jeśli pracownik wykorzysta urlop w okresie wypowiedzenia, nie trzeba będzie wypłacać mu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a nawet jeżeli skorzysta tylko z części urlopu - ekwiwalent ten będzie mniejszy.

Urlop bieżący obliczamy proporcjonalnie

Warto dodać, że zgodnie z zasadą proporcjonalności w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, dotychczasowy pracownik ma prawo do urlopu bieżącego proporcjonalnie za tyle miesięcy, ile przepracował w tym roku w danej firmie; oczywiście wliczając w to okres wypowiedzenia. Jeśli zatem umowa o pracę ulega rozwiązaniu np. 31 maja, to pracownik mający już prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego, świadczący w danej firmie pracę od 1 stycznia danego roku, będzie miał prawo do 5/12 wymiaru tego urlopu. Natomiast jeżeli umowa o pracę rozwiąże się w trakcie miesiąca kalendarzowego, np. 12 maja, pamiętajmy, że w takim przypadku pracę przez niepełny miesiąc, dotychczasowy pracodawca powinien zawsze zaokrąglić w górę do pełnego miesiąca.

Zdanie pracownika i plan urlopów się nie liczą

Ponieważ nakaz wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia zależy wyłącznie od uznania pracodawcy, nie musi brać pod uwagę zdania zainteresowanego pracownika, np. co do terminu i długości takiego urlopu. Nie ma tu również znaczenia, że urlop nie był wcześniej uwzględniony w obowiązującym w firmie planie urlopów. Pamiętajmy jednak, że w tym zakresie istnieją pewne ograniczenia (zob. poniższa uwaga).

Uwaga!
Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi udzielania urlopów wypoczynkowych pracodawca nie może nakazać pracownikowi, aby wykorzystał urlop w okresie swojej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, czyli np. w czasie:
  • niezdolności do pracy z powodu choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego.
Podstawa prawna:
  • art. 1671 Kodeksu pracy.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: