eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Kto powinien wydawać bony ZFŚS?

Kto powinien wydawać bony ZFŚS?

2010-12-13 13:35

Pracodawca w określonych przypadkach może powierzyć obowiązek wydawania bonów pracownicy zajmującej się sprawami socjalnymi (obsługą zfśs). Powinien jednakże zapewnić jej warunki umożliwiające prawidłowe zabezpieczenie bonów.

Przeczytaj także: Świadczenia ZFŚS a sytuacja materialna pracownika

Pytanie: Czy można polecić pracownicy działu socjalnego wydawanie bonów towarowych z "szuflady" biurka? W firmie jest kasa pancerna, kasjer na etacie - mimo to, pracodawca poleca wydawanie bonów pracownicy prowadzącej sprawy socjalne, jako że "bony" to akcje ZFŚS ( dwa razy w roku ), wartość bonów przekracza czasami 50 tys. złotych.

Odpowiedź: Pracodawca w określonych przypadkach może powierzyć obowiązek wydawania bonów pracownicy zajmującej się sprawami socjalnymi (obsługą zfśs). Powinien jednakże zapewnić jej warunki umożliwiające prawidłowe zabezpieczenie bonów.

Bony ZFŚS nie muszą być powierzone kasjerowi

Przepisy nie regulują kwestii dotyczących obsługi kasowej pracodawców. Za prawidłowe zabezpieczenie mienia jednostki, a więc i za prawidłową organizację gospodarki kasowej odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki. Zatem to kierownik jednostki decyduje o tym, komu zostanie powierzone prowadzenie kasy (czy dystrybucja bonów).

Obowiązki w zakresie obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być powierzone innemu niż kasjer pracownikowi. Powierzenie to następuje bądź w umowie o pracę, bądź w ramach poleceń pracodawcy mieszczących się w zakresie obowiązków pracownika.

W jednym z wyroków Sąd Najwyższy wskazał, że zmiana przez zakład pracy zakresu czynności pracownika nie stanowi istotnej zmiany warunków pracy, wymagającej wypowiedzenia, jeżeli czynności, które ma wykonywać pracownik, nie wykraczają poza obowiązki związane z pełnioną przez niego funkcją (wyrok Sądu Najwyższego z 7 listopada 1974 r., I PR 332/74).

Za zgodą pracownika, pracodawca może także powierzyć mu inne, dodatkowe zadania nie objęte jego normalnym zakresem obowiązków. Jeżeli zatem w zakresie obowiązków pracownicy leży "obsługa" zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z reguły dopuszczalne będzie wymaganie od niej także i wydawania bonów.

Pracodawca powinien zapewnić bezpieczne warunki przechowywania bonów

Jednakże ze względu na fakt, iż w opisanym w pytaniu przypadku może chodzić o znaczne sumy (i odpowiedzialność za mienie powierzone z obowiązkiem wyliczenia się), pracodawca powinien zapewnić warunki umożliwiające zabezpieczenie powierzonych bonów, tak aby dostęp do nich miała jedynie wydająca je pracownica.

Pracodawca powierzając pracownikowi mienie do wyliczenia się lub z obowiązkiem zwrotu jest bowiem odpowiedzialny za zapewnienie warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. W opisanej w pytaniu sytuacji można mieć wątpliwości, czy polecenie takiej formy przechowywania bonów można uznać za wystarczające zabezpieczenie mienia.

Ważne!
W przypadku ewentualnej kradzieży bonów istnieje prawdopodobieństwo, iż w takim przypadku sąd pracy uznałby, że pracodawca nie zapewnił pracownicy warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia, co wiązałoby się z uwolnieniem pracownicy od odpowiedzialności za powstałą w tym mieniu szkodę.

Podstawa prawna:
  • art. 124 § 1 i § 3 Kodeksu pracy.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: