eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Jak przyspieszyć zwolnienie pracownika?

Jak przyspieszyć zwolnienie pracownika?

2010-05-27 12:58

Z reguły pracownik odchodzi z pracy z upływem okresu wypowiedzenia, który często jest dość długi. Trudno wówczas oczekiwać od pracownika większego zaangażowania w pracę, a od pracodawcy powierzania mu bardziej złożonych, ciekawych zadań. Co może zrobić pracodawca, by bezpiecznie przyspieszyć odejście pracownika z firmy? Jednym ze sposobów jest skrócenie okresu wypowiedzenia. Czy pracownikowi należy się wówczas odszkodowanie? Co wpisać w świadectwie pracy? Sprawdź, jak dokonać tego prawidłowo.

Przeczytaj także: Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Skrócenie okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron

Możliwość wcześniejszego odejścia z pracy daje instytucja skrócenia okresu wypowiedzenia. Do skrócenia okresu wypowiedzenia może dojść w trybie art. 36 § 6 kp, który stanowi, że strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Przykład:
Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa 31 maja 2010 r. W dniu 4 maja pracownik otrzymał propozycję nowej pracy i zwrócił się do pracodawcy o skrócenie okresu wypowiedzenia do dnia 9 maja.

Pracodawca może wyrazić zgodę na takie skrócenie okresu wypowiedzenia albo odmówić. Pracownik nie może żądać od pracodawcy wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia.

Jeżeli pracodawca wyrazi jednak zgodę, to w świadectwie pracy powinien wpisać, że umowa została rozwiązana za wypowiedzeniem na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 kp. Nie ma natomiast w świadectwie pracy miejsca na informację, że został skrócony okres wypowiedzenia w trybie art. 36 § 6 kp.

Nawet jednodniowy okres wypowiedzenia

Kodeks pracy nie ogranicza tego, jak bardzo może być skrócony okres wypowiedzenia w trybie art. 36 § 6 kp. Nie ma więc przeszkód do skrócenia go np. do jednego dnia.

Przykład:
Pracownik 19 maja 2010 r. wręczył pracodawcy wypowiedzenie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

W tym przypadku bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się 1 czerwca, a kończy 30 czerwca. Pracownik może prosić o skrócenie okresu wypowiedzenia do 1 dnia, czyli o rozwiązanie umowy z dniem 1 czerwca 2010 r. (gdyby w tym dniu pracował, musiałby przepracować dniówkę, chyba że pracodawca pozwoliłby mu pójść wcześniej do domu). Gdyby natomiast pracownik chciał rozwiązać umowę np. z dniem 20 maja 2010 r. - należałoby przyjąć, że prosi o zmianę trybu rozwiązania umowy, z wypowiedzenia na porozumienie stron (wnioskowana data rozwiązania umowy nie przypada bowiem w okresie wypowiedzenia).

Brak podstaw do odszkodowania

W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 36 § 6 kp pracownik nie ma roszczenia o odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, nawet jeśli do skrócenia okresu wypowiedzenia w tym trybie doszło z inicjatywy pracodawcy. Pracownik może co prawda uzależnić wyrażenie zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron, którego inicjatorem jest pracodawca, od przyznania mu z tego tytułu jakiegoś świadczenia rekompensującego - ale musi być to zapisane w treści porozumienia o skróceniu okresu wypowiedzenia.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: