eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Prawo pracy w Anglii: zwalnianie pracowników

Prawo pracy w Anglii: zwalnianie pracowników

2014-12-15 14:24

Prawo pracy w Anglii: zwalnianie pracowników

Kiedy ochrona przed zwolnieniem? © Photocreo Bednarek - Fotolia.com

Angielskie prawo pracy, pomimo iż oczywiście jest prawem kraju co do zasady kapitalistycznego, zabarwienie ma jednak całkiem socjalne. Ustawa gwarantuje pracownikom szeroką ochronę na wypadek niesłusznego zwolnienia, okresy wypowiedzenia, wypłaty na wypadek redukcji etatów, itd.

Przeczytaj także: Zwolnienie pracownika w Polsce nie jest proste. A jak to wygląda na świecie?

Ochrona przed zwolnieniem


Po 2 latach ciągłego zatrudnienia na umowę o pracę, pracownik nabywa prawo, by „by nie być zwolnionym niesłusznie” Według ustawy, czy zwolnienie jest słuszne, czy nie, ocenia się w oparciu o to „czy pracodawca działał racjonalnie, biorąc pod uwagę zasady słuszności, meritum sprawy i jego zasoby administracyjne”. Jak widać, sposób uregulowania jest dość szeroki i pozostawia sądom znaczną swobodę interpretacji. Naturalnie orzecznictwo (precedensy) konkretyzuje w znacznym stopniu powyższą regulację.

Od tejże reguły występuje szereg wyjątków, np. zwolnienie kobiety z powodu ciąży będzie zwolnieniem automatycznie niesłusznym (co oznacza, że staż pracy jest nieistotny), bądź gdy np. pracownik usiłuje wyegzekwować higienę czy bezpieczeństwo w pracy (również automatycznie niesłuszne zwolnienie).

Jak zwolnić słusznie?


Pracowników dla przykładu można zwalniać słusznie w przypadku popełnienia wykroczeń w miejscu pracy. Pomimo braku jakiejkolwiek regulacji ustawowej w tym zakresie, przyjmuje się w praktyce pewną hierarchię wykroczeń pracowniczych. W zależności od stopnia przewinienia pracodawca ma także prerogatywę wymierzenia adekwatnej sankcji. Toteż: za trywialne wykroczenie można wydać ostrzeżenie ustne, za więcej niż trywialne pisemne, pisemne ostrzeżenie, za rażące wykroczenie można zwolnić bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Zalecane jest, aby poinstruować pracownika o wszystkich dalszych przysługujących mu krokach proceduralnych. Niedochowanie procedury nie skutkuje już automatycznie niesłusznym zwolnieniem (co jeszcze kilka lat temu miało miejsce) niemniej spora szansa, że trybunał uzna takie zwolnienie za niesłuszne, gdy rozpatrzy sprawę.

W sprawach związanych z wykroczeniami, trybunały pracy stosują szereg testów i tak naprawdę, pomimo braku bezpośredniej sankcji za pominięcie procedury, w praktyce jest niemalże niemożliwe pozytywne przejście takich testów.

fot. Photocreo Bednarek - Fotolia.com

Kiedy ochrona przed zwolnieniem?

Po 2 latach ciągłego zatrudnienia na umowę o pracę, pracownik nabywa prawo, „by nie być zwolnionym niesłusznie”.


Ponadto, gdy trybunał uzna, że pracodawca bez jakiegoś racjonalnego wyjaśnienia zaniedbał procedurę, sędzia ma prawo podwyższyć odszkodowanie o 25%, co w większości spraw może być kwotą całkiem poważną. Szczegółowe omówienie modelowej procedury wewnątrzzkładowej, a tym bardziej dobrej praktyki leży poza obszarem niniejszego artykułu i zaleca się skontaktować z profesjonalistą, co do konkretnych przypadków.

Generalnie dobrze przeprowadzona procedura wewnątrzzakładowa powinna załatwić sprawę i zaoszczędzić pracodawcy znacznych kosztów i konieczności wypłaty odszkodowania (które generalnie może wynieść nawet dziesiątki tysięcy funtów). Wszczęcie oczywiście bezpodstawnej sprawy przez pracownika, daje pracodawcy możliwość nie tylko wnioskowania o oddalenie pozwu, ale także o pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem sprawy.

Zwalniać również można w przypadku długotrwałej choroby pracownika, czy niezdolności do wykonywania obowiązków, z uwagi na przebytą chorobę. Nie ma konieczności trzymać pracownika w nieskończoność. Uważać jednak należy na przepisy o równym traktowaniu w zatrudnieniu, ponieważ dana choroba może złożyć się na niepełnosprawność (nie mylić z potocznie rozumianą niepełnosprawnością, gdyż angielskie prawo pracy zawiera swoją własną definicję legalną niepełnosprawności i różni się ona on definicji europejskiej). Gdyby pracownik był niepełnosprawny w rozumieniu ustawy, pracodawca musiałby wykonać szereg kroków, aby zwolnić „słusznie”.

Pracownik niepełnosprawny nie może być dyskryminowany pośrednio, a konieczne jest także wprowadzenie racjonalnego ulepszenia jego warunków pracy (jak najbardziej takie przepisy mają zastosowanie w przypadku zwolnień). Ponadto angielska ustawa o równości w zatrudnieniu zabrania „traktowania niekorzystnego” pracowników niepełnosprawnych (nie jest to dyskryminacja bezpośrednia, gdzie musi on wykazać mniej korzystne traktowanie, toteż nie zachodzi konieczność znalezienia komparatora). Zwolnienie z powodu czegoś co jest wynikiem niepełnosprawności może być traktowaniem niekorzystnym. Odszkodowanie za dyskryminację (która jest tzw. deliktem ustawowym) nie jest objęte limitem możliwego odszkodowania, tak jak w przypadku niesłusznego zwolnienia (blisko £80.000). więc w niektórych przypadkach może być znaczne.

Toteż konieczne jest zachowanie odpowiedniej procedury wewnątrzzakładowej, która w takich przypadkach musi wziąć pod uwagę nawet znalezienie alternatywnej roli, zmianę obowiązków, a przede wszystkim konsultację medyczną. Oczywiście powinności pracodawcy wobec pracownika będą różniły się, w zależności, czy mamy do czynienia z osobą niepełnosprawną czy chorą, jest to jednak na tyle obszerna materia, że wykracza poza granice niniejszego artykułu.

Innymi słusznymi powodami do zwolnienia będzie „niekompetencja”, czy „tzw. inny słuszny powód zwolnienia”. W tę ostatnią kategorię zapadnie szereg sytuacji, tzw. niestandardowych, a usprawiedliwiających zwolnienie (np. presja osoby trzeciej, czyli okoliczności, gdzie np. klient nie życzy sobie usług ze strony jednego z pracowników, albo tzw. konflikt osobowości w miejscu pracy). Zaleca się nie tylko przeprowadzenie adekwatnej procedury w takim zakresie, ale także zasięgnięcie porady, jeśli chce się pracownika zwolnić z uwagi na inny słuszny powód zwolnienia. Są to z reguły sprawy kompleksowe.

Istnieją także inne słuszne powody zwolnienia (np. redukcja etatów), których omówienie wykracza jednak poza ramy niniejszego opracowania.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: