eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

2018-03-26 11:41

Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia może być dłuższy? © zinkevych - Fotolia.com

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zostały określone w przepisach kodeksu pracy. W orzecznictwie przyjmuje się, że wskazane w kodeksie pracy okresy wypowiedzenia mają charakter okresów minimalnych. Żaden przepis nie zakazuje przedłużania tych okresów. Strony umowy o pracę mogą zgodnie wydłużyć przewidziane w kodeksie pracy okresy wypowiedzenia poprzez zamieszczenie odpowiedniego postanowienia w umowie o pracę.

Przeczytaj także: Wypowiedzenie umowy czy porozumienie stron? Czy pracownik może wybrać?

Zastrzeżenie dla obu stron w umowie o pracę okresu wypowiedzenia, dłuższego niż przewidziany w kodeksie pracy, nie jest uznane za niekorzystne dla pracownika, jeżeli w jego efekcie uzyskał on dłuższy okres wypowiedzenia przez pracodawcę, a sytuacja na rynku pracy w konkretnych okolicznościach, przy uwzględnieniu miejsca wykonywania pracy oraz zapotrzebowania na pracę określonego rodzaju, mogła czynić nierealną możliwość złożenia wypowiedzenia przez pracownika (wyrok SN z dnia 2 października 2003 r., I PK 416/02). Dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę jest z reguły korzystniejszy dla pracownika (wyrok SN z dnia 5 lipca 2005 r., I PK 276/04). Jednakże ocena ważności postanowienia umowy o pracę, wprowadzającego dłuższy okres wypowiedzenia dla pracownika, musi być odniesiona do konkretnych okoliczności sprawy, uwzględniać w sposób zobiektywizowany warunki istniejące w chwili zawierania umowy, odnosić się do całokształtu regulacji umownych, a przede wszystkim uwzględniać swoisty bilans korzyści i strat pracownika (wyrok SN z dnia 10 stycznia 2006 r., I PK 97/05).

W niektórych wypadkach wydłużenie okresu wypowiedzenia może być sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i zasadami współżycia społecznego (wyrok SN z dnia 16 listopada 2004 r., I PK 36/04). Oceny, czy tak faktycznie było, należy dokonać w odniesieniu do okoliczności konkretnego przypadku. Ważność tego postanowienia zależy od tego, czy na dzień jego zawarcia było ono dla pracownika korzystniejsze od przepisów kodeksu pracy, ustanawiających minimalne okresy wypowiedzenia.

fot. zinkevych - Fotolia.com

Okres wypowiedzenia może być dłuższy?

Strony umowy o pracę mogą zgodnie wydłużyć przewidziane w kodeksie pracy okresy wypowiedzenia poprzez zamieszczenie odpowiedniego postanowienia w umowie o pracę.


O ile ustalenie przez strony w zawieranej umowie o pracę dłuższego okresu wypowiedzenia jest pod pewnymi warunkami dopuszczalne, o tyle nie jest możliwe wprowadzenie do umowy o pracę klauzuli przewidującej krótszy niż ustawowy okres wypowiedzenia.

Zdaniem Sądu Najwyższego, jeżeli kodeks pracy przyznaje pracownikowi odszkodowanie obliczane przy pomocy wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, należy stosować okresy wskazane w kodeksie pracy, a nie okresy wypowiedzenia przedłużone przez strony w umowie o pracę (tak np. wyrok SN z dnia 10 maja 2012 r., II PK 215/11). Innymi słowy, dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę nie ma wpływu na wysokość odszkodowania. Nie wyłącza to możliwości ustalenia w umowie o pracę wyższego odszkodowania niż przewidziane przez prawo pracy, jeżeli nie narusza to zasad współżycia społecznego.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: