eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Długi majowy weekend: jak liczyć czas pracy?

Długi majowy weekend: jak liczyć czas pracy?

2010-05-05 13:52

Początek maja jest dość specyficznym okresem ze względu na występujący praktycznie co roku "długi weekend", związany z bezpośrednią bliskością dwóch niezależnych od siebie dni ustawowo wolnych od pracy.

Przeczytaj także: Kiedy można odebrać dzień wolny za święto 1 Maja w sobotę?

Początek maja jest dość specyficznym okresem ze względu na występujący praktycznie co roku „długi weekend”, związany z bezpośrednią bliskością dwóch niezależnych od siebie dni ustawowo wolnych od pracy:
  • 1 maja – Święto Państwowe (wcześniej oficjalnie, obecnie zwyczajowo zwane Świętem Pracy) i
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja.
W 2010 r. 1 maja przypada w sobotę. Ma to swoje konsekwencje w postaci rozliczania czasu pracy.

1. Możliwość: pracodawca zapewnia dzień wolny od pracy

Kodeks pracy wyraźnie stanowi, iż każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 § 2 kp). W praktyce oznacza to, że jeżeli święto przypada w dzień od poniedziałku do soboty, zawsze należy odjąć od wymiaru czasu pracy wskazane wyżej 8 godzin i to niezależnie od tego, jaki dzień jest u danego pracodawcy ustalony jako dzień wolny wynikający z 5-dniowego tygodnia pracy.

U zdecydowanej większości pracodawców takim dniem jest tradycyjnie sobota (jest to tzw. wolna sobota). Jeśli w takim dniu przypada święto, wymiar czasu pracy z mocy ustawy powinien być obniżony, co w praktyce przekłada się na konieczność zapewnienia jeszcze jednego dnia wolnego i zachowaniu tej samej stawki wynagrodzenia – jeżeli jest ona określana w stawce miesięcznej (nie wolno jej obniżać).

2. Możliwość: nadgodziny

Jeżeli pracodawca nie dokona obniżenia wymiaru czasu pracy, tzn. spowoduje sytuację, w której pracownicy nie otrzymają dnia wolnego, w danym miesiącu wystąpią nadgodziny.

3. Możliwość: wypłacasz dodatek za pracę 1 maja

W przypadku wystąpienia pracy w sobotnie święto 1 maja, każda godzina pracy będzie traktowana jako godzina pracy w święto, tj. według zasad określonych w art. 151¬11 w zw. z art. 151¬1 § 1 pkt 1 kp. Na tych zasadach obliczany będzie też dodatek za pracę 1 maja.

Podstawa prawna
  • Art. 1 pkt 1 lit. e–f ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 4, poz. 28 ze zm.).
  • Art. 130 § 1 pkt 1–2, § 2 oraz art. 151¬1 § 2 Kodeksu pracy.
  • § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 ze zm.); w tekście: rozporządzenie.
Stanowisko resortu pracy

Stanowisko Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie obliczania dodatku z tytułu pracy w nadgodzinach – pismo z 20 sierpnia 2008 r. (nr DPR–III-079-475/ZN/08).

Orzecznictwo SN
  • Wyrok SN z 3 czerwca 1986 r. (sygn. akt I PRN 40/86, OSNC 1987/9/140).
  • Uchwała SN z 3 kwietnia 2007 r. (sygn. akt II PZP 4/07, OSNP 2007/21-22/307).


Płace w firmie pomogą ci uniknąć pomyłek w rozliczeniach płacowych dzięki poradom ekspertów, które odpowiadają prawie na wszystkie pytania związane z rozliczaniem wynagrodzeń i nowymi przepisami.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: