eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Staż z urzędu pracy a prawo do urlopu okolicznościowego

Staż z urzędu pracy a prawo do urlopu okolicznościowego

2009-07-03 11:50

Czy stażysta ma prawo do urlopu okolicznościowego i czy jest on płatny? Stażysta nie ma prawa do urlopu okolicznościowego, gdyż nie jest pracownikiem pracodawcy, u którego odbywa staż na podstawie skierowania starosty.

Przeczytaj także: Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy

1. Stażysta nie jest pracownikiem

Bezrobotny znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, może skorzystać ze specjalnych instrumentów rynku pracy mających na celu ich aktywizację zawodową. Jednym z takich instrumentów jest staż odbywany u określonego pracodawcy na mocy skierowania wydanego przez starostę. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą a konkretnym pracodawcą.

Specyfiką tego instrumentu rynku pracy, jest fakt, iż w czasie odbywania stażu nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a sobą odbywającą staż. Dlatego też, stażysta przez okres na jaki został skierowany do pracy, nie staje się pracownikiem pracodawcy. Nie nabywa w związku z tym uprawnień wynikających ze stosunku pracy, jak np. prawa do urlopu wypoczynkowego, czy też urlopu okolicznościowego (np. związanego ze ślubem, czy też pogrzebem najbliższych osób), gdyż są to uprawnienia należne jedynie pracownikowi zatrudnionemu u pracodawcy na podstawie umowy o pracę.

2. Zamiast urlopu wypoczynkowego przysługują dni wolne

Stażyście przysługuje natomiast zamiast urlopu jedynie prawo do dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Warto zauważyć, iż dni wolnych, na wniosek złożony przez pracownika, udziela pracodawca a nie starosta. Za te dni wolne, stażyście przysługuje stypendium wypłacane przez starostę.

Podstawa prawna
  • § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 281),
  • art. 49, art. 53 ust. 1, ust. 4, ust. 6, ust. 7austawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

oprac. : Barbara Lumirska / KadryOnline

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: