eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Czas pracy: co powinien zawierać regulamin pracy?

Czas pracy: co powinien zawierać regulamin pracy?

2008-10-03 12:09

W regulaminach pracy w rozdziale Czas pracy informacji często jest za dużo albo za mało. Określone jest to, co nie jest obowiązkowe, natomiast brakuje tego, co koniecznie powinno się tam znaleźć. Sprawdź więc jakie niezbędne minimum powinien zawierać regulamin pracy w odniesieniu do czasu pracy w Twojej firmie.

Przeczytaj także: Praca w dzień wolny a 5-dniowy tydzień pracy

W regulaminie pracy powinieneś określić systemy i rozkłady czasu pracy stosowane w Twoim zakładzie pracy.

Ustal okres rozliczeniowy

Podstawowy okres rozliczeniowy nie może obecnie przekraczać 4 miesięcy. Jeżeli działasz w budownictwie, rolnictwie, hodowli, przy pilnowaniu mienia lub osób, a także przy wykonywaniu prac użytecznych społecznie lub służących zaspokajaniu codziennych potrzeb ludności, możesz wprowadzić 6-miesięczny okres rozliczeniowy, a gdy jest to uzasadnione dodatkowo nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi mającymi wpływ na przebieg pracy – okres rozliczeniowy nieprzekraczający 12 miesięcy. Wydłużony okres rozliczeniowy wprowadzasz w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy po wyrażeniu zgody przez organizację związkową, a jeżeli taka organizacja u Ciebie nie działa, możesz go wprowadzić po uprzednim zawiadomieniu inspektora pracy.

Dzień wolny od pracy – niekoniecznie sobota

Dniem wolnym nie musi być sobota. Możesz wprowadzić inny dzień tygodnia jako wolny od pracy (oprócz niedziel). Możesz również odesłać w tym zakresie do harmonogramu czasu pracy ustalonego na przyjęty okres rozliczeniowy.

Przerwa obiadowa

Możesz wprowadzić jedną przerwę na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Nie może być ona dłuższa niż 60 minut. O jej długości i udzieleniu możecie decydować na bieżąco, przerwa taka stać się może również stałym elementem rozkładu czasu pracy.

WZÓR, Rozdział IV, Czas pracy
§ 10
  1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
  2. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy celem prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, niedziele i święta – w rozliczeniu dobowym, tygodniowym w przyjętym okresie rozliczeniowym.
§ 11
  1. Czas pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym.
  2. Tydzień roboczy obejmuje dni od poniedziałku do piątku.
  3. Praca trwa od godziny 8.30 do godziny 16.30.
  4. W czasie pracy pracownikowi może zostać udzielona przerwa nieprzekraczająca 60 minut, przeznaczona na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Przerwa taka nie jest wliczana do czasu pracy. O udzieleniu przerwy i jej długości decyduje bezpośredni przełożony zainteresowanego pracownika.
  5. Pracownikom, których dobowy czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy.
  6. Za porę nocną przyjmuje się godziny pomiędzy 22.00 a 6.00., za pracę w niedziele i święta uważa się pracę w godzinach od 6.00 rano w dzień świąteczny lub niedzielę do godziny 6.00 rano dnia następnego.
Ustal limit godzin nadliczbowych w roku

Możesz wprowadzić inną, większą niż 150 liczbę godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym przepracowanych z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy. Maksymalnie może to być 416 godzin.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: