eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Ciąża na urlopie wychowawczym - jakie uprawnienia?

Ciąża na urlopie wychowawczym - jakie uprawnienia?

2008-05-08 13:15

Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym 3. rok i w tym czasie zachodzi ponownie w ciążę. Czy w związku z tym będą liczyły się jej wszystkie uprawnienia, tzn. urlop macierzyński i kolejny urlop wychowawczy? Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

Przeczytaj także: Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka na urlopie wychowawczym

Pracownica, która urodzi dziecko w trakcie urlopu wychowawczego ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Natomiast prawo do urlopu macierzyńskiego (odpowiedniej jego części) nabędzie tylko w sytuacji, gdyby urlop wychowawczy zakończył się jeszcze przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Pracownica może skorzystać z urlopu wychowawczego na kolejne dziecko na zasadach ogólnych.

1. Prawo do zasiłku macierzyńskiego, a niekiedy także do urlopu macierzyńskiego

Pracownicy, która podczas urlopu wychowawczego urodzi kolejne dziecko, nie będzie, co do zasady, przysługiwał urlop macierzyński. Jednak pracownica nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek ten będzie przysługiwał za okres urlopu macierzyńskiego, który przypada po porodzie. Faktycznie zasiłek będzie więc pracownicy przysługiwał przez okres:
  • 18 tygodni - w razie urodzenia kolejnego dziecka lub
  • 26 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż 1 dziecka przy jednym porodzie.
Jeśli jednak okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego zakończyłby się po dniu, do którego udzielono urlopu wychowawczego, to wtedy pracownicy przysługiwałby zasiłek macierzyński w pełnym wymiarze. W takiej sytuacji pracownicy przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego od dnia następującego po zakończeniu urlopu wychowawczego do wyczerpania pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego.

Przykład:

Urlop wychowawczy został udzielony do 28 września 2007 r. W dniu 17 maja 2007 r. pracownica urodziła drugie dziecko. Okres 20 tygodni, odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, upłynie 3 października 2007 r., a zatem wykroczy poza udzielony urlop wychowawczy. W takiej sytuacji pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński przez okres 20 tygodni, liczony od dnia porodu, tj. od 17 maja 2007 r. do 3 października 2007 r. Na okres od 29 września 2007 r. do 3 października 2007 r. pracownicy przysługuje urlop macierzyński.

2. Urlop wychowawczy - na zasadach ogólnych

Urodzenie dziecka podczas przebywania pracownicy na urlopie wychowawczym nie przerywa tego urlopu. Po jego zakończeniu pracownica może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego na kolejne dziecko. Pracodawca jest związany wnioskiem pracownicy i urlopu powinien udzielić zgodnie z prośbą pracownicy. Jeżeli jednak pracownicy przysługiwał urlop macierzyński, to urlopu wychowawczego należy udzielić po jego zakończeniu. Pracodawca będzie zobowiązany do udzielenia urlopu wychowawczego wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia. Urlop ten może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

Podstawa prawna:
  • art. 180 § 1, art. 1831, art. 186 § 1, § 4, § 5 Kodeksu pracy
  • art. 29 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 5 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: