eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Umowa o pracę: adres zamieszkania czy zameldowania?

Umowa o pracę: adres zamieszkania czy zameldowania?

2008-03-06 13:15

Rozważmy następujący przypadek: mam kilku pracowników, którzy mają miejsce zamieszkania inne niż zameldowania. Czy w umowie o pracę należy umieścić adres zameldowania czy zamieszkania, czy są jakieś wyjątki? Zaznaczam, że ZUS i urząd skarbowy wymagają miejsca zamieszkania.

Przeczytaj także: Dane osobowe: jakich może żądać pracodawca?

W umowie o pracę zamieszcza się adres zameldowania lub zamieszkania pracownika - według wyboru. Ze względów praktycznych lepiej jest jednak zamieścić adres zamieszkania.

1. W umowie o pracę - adres zameldowania lub zamieszkania

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy. Z treści przepisu wskazującego, jakie informacje zawiera się w umowie o pracę, nie wynika wprost, że pracodawca powinien wskazać w niej miejsce zamieszkania lub zameldowania pracownika. Konieczność taka wynika jednak z obowiązku wskazania stron stosunku pracy. Określając bowiem stronę stosunku pracy nie można wskazać jedynie imienia i nazwiska pracownika. Jak bowiem wiadomo, osób o danym imieniu i nazwisku może być bardzo dużo. Należy zatem podać adres zameldowania lub zamieszkania pracownika.

Adres zameldowania wynika z obowiązku meldunkowego. Adres zamieszkania to zaś miejsce, w którym dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. I choć, co do zasady, adres zameldowania powinien być tożsamy z adresem zamieszkania, to w rzeczywistości okazuje się, że tak nie jest. Jeśli zatem osoba, z którą podpisuje się umowę o pracę ma adres zamieszkania inny niż adres zameldowania, wybór co do tego, który adres zostanie zamieszczony w umowie o pracę, zależy od pracodawcy i nowo zatrudnianego pracownika. Przepisy nie wskazują na to, który z tych 2 adresów powinien znaleźć się w umowie pracę.

2. Lepiej podać adres zamieszkania

Dokonując wyboru pomiędzy miejscem zamieszkania i zameldowania pracownika warto wiedzieć, że na adres, który zostanie wskazany w umowie o pracę, kierowane będą, co do zasady, wszelkie pisma związane ze stosunkiem pracy, a co za tym idzie, lepiej jest wskazać adres zamieszkania, nie zaś zameldowania. Wtedy pracodawca będzie miał pewność, że pisma kierowane do pracownika do niego dotrą. W drugim zaś przypadku pisma te mogłyby być kierowane na adres, pod którym pracownik pojawia się np. raz do roku, co znacznie utrudni pracownikowi możliwość zapoznania się z ich treścią. To z kolei może być ważne nie tylko dla pracownika, ale również dla pracodawcy, który skierował dane pismo.

Podstawa prawna:
  • art. 29 § 1 Kodeksu pracy
  • art. 25 Kodeksu cywilnego
  • art. 10 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst. jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993, ze zm.).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: