eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Środki unijne: jakie formy reprezentacji i organizowania się mikro i małych firm?

Środki unijne: jakie formy reprezentacji i organizowania się mikro i małych firm?

2020-04-24 09:07

Środki unijne: jakie formy reprezentacji i organizowania się mikro i małych firm?

Jakie formy reprezentacji i organizowania się mikro i małych firm? © _Adam Gregor - Fotolia.com

Formy wyłaniania reprezentacji, organizowania się mikro i małych przedsiębiorców dla potrzeb uczestnictwa w lokalnych regulacjach i dystrybucji środków UE perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Przeczytaj także: Dotacje unijne: jeszcze 82,5 mld euro do wydania

Czy wiesz już jaką formę prowadzenia działalności wybrać? Czytaj więcej na https://mikroporady.pl/poradniki/wybor-formy-dzialalnosci

Bardzo interesująca jest dla mikro i małych przedsiębiorców perspektywa finansowa 2014 – 2020 w zakresie środków zdecentralizowanych na województwa dla sektora MŚP. Wsparcie dla przedsiębiorców pochodzić będzie z trzech głównych źródeł – Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz programów regionalnych. Tylko na dwa z celów, bezpośrednio przeznaczonych dla przedsiębiorców, dotyczących ich inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenia konkurencyjności przewidziano prawie 16 mld euro (w ramach RPO prawie 6,5 mld). Z tego większość powinna być dostępna dla mikro i małych przedsiębiorców). Środkami tymi będzie zarządzał samorząd województwa sam przygotowując projekty w ramach poszczególnych działań. Ma to się odbywać przy konsultacjach i czynnym udziale przedsiębiorców. Dlatego też, szczególnie mikro i mali przedsiębiorcy dotychczas praktycznie marginalizowani przy rozdziale środków UE powinni zapewnić sobie właściwą reprezentację, czynne uczestnictwo i właściwy udział w dystrybucji tych środków.

Dostępną paletą form dla różnego stopnia organizowania się i wyłaniania reprezentacji przedsiębiorców są zarówno rozwiązania ustawy z 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach, jak i ustawy z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz ustawy z 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców. Są to takie formy jak: stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, izba gospodarcza, zrzeszenie handlu i usług.
Przy wyborze formy w jakiej można ewentualnie się zrzeszyć dla konkretnego celu, w tym przypadku dla wyboru przedstawiciela do Komitetów Monitorujących, konsultacji regionalnych programów operacyjnych, monitorowania przebiegu przetargu, konkursów, naborów wniosków, należy mieć na uwadze przede wszystkim sprawność postępowania, niskie koszty i możliwość bieżącej komunikacji, a także rozliczania wybranych przedstawicieli i reprezentantów w Komitetach.

fot. _Adam Gregor - Fotolia.com

Jakie formy reprezentacji i organizowania się mikro i małych firm?

Najprostszą formą, która może służyć spełnieniu powyższych celów jest stowarzyszenie zwykłe, które jest uproszczoną formą stowarzyszenia


Najprostszą formą, która może służyć spełnieniu powyższych celów jest stowarzyszenie zwykłe, które jest uproszczoną formą stowarzyszenia. Nie posiada ono osobowości prawnej i mogą je założyć już trzy osoby. O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie właściwy, ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia, organ nadzorujący. Należy jednak pamiętać, iż stowarzyszenie zwykłe nie może: powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, łączyć się w związki stowarzyszeń, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej. Środki na swoją działalność, stowarzyszenie zwykłe uzyskuje ze składek członkowskich.

Ponadto, stowarzyszenie zwykłe, jeżeli będzie korzystać gościnnie z siedziby u któregoś z przedsiębiorców i właściwie nie będzie potrzebować odrębnego lokalu dla działalności (adres dla doręczeń, z adresem mailowym i kontaktem telefonicznym do osób pełniących społecznie funkcje zarządcze) nie będzie musiało wprowadzać i pobierać składek, prowadzić ksiąg rachunkowych, o ile społeczny zarząd lub przedstawiciele wybrani do reprezentacji będą wykonywać swoje funkcje pro bono.

Stowarzyszenie, potocznie zwane rejestrowym, w odróżnieniu od stowarzyszenia zwykłego posiada osobowość prawną. Liczba osób mogących założyć stowarzyszenie, jest większa niż przy stowarzyszeniu zwykłym i wynosi co najmniej 15 osób. Jeśli chodzi o podmioty będące członkami, to w tym przypadku członkostwo osób prawnych nie jest całkowicie wykluczone, mogą one być bowiem wspierającym członkiem stowarzyszenia. Stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń. Założycielami i członkami związku mogą być także inne osoby prawne, z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi.

Jeżeli z uwagi na zaangażowanie w prowadzenie własnych działalności, przedsiębiorcy nie będą mogli sami poświęcić czasu na uczestniczenia w gremiach doradczych, monitorowanie, opiniowanie projektów programów operacyjnych (w ramach działań), to wówczas mogą wybrać profesjonalnych pełnomocników, których niestety, aby móc wymagać i rozliczać, będą musieli wynagradzać. Wówczas, zajdzie potrzeba wprowadzenia składki, przy tym może to być składka jednorazowa na stworzenie budżetu dla potrzeb zapewnienia partycypacji mikro i małych przedsiębiorców w środkach programów operacyjnych UE zdecentralizowanych na województwa.

Jeżeli w województwie wyjątkowo funkcjonuje już choćby kilkanaście małych, ale rzeczywiście działających organizacji przedsiębiorców, zrzeszających małych i mikro przedsiębiorców takich, jak izby rzemieślnicze, stowarzyszenia kupców, zrzeszenia handlu i usług i przedsiębiorcy mogą uznać, iż te organizacje z terenu województwa, powiatów są reprezentatywne, to mogą one utworzyć związek stowarzyszeń.

Nie należy zapominać, iż możliwość partycypowania i wpływania na politykę regionalną daje również uczestnictwo we władzach samorządu wojewódzkiego. Przedsiębiorcy mogą w drodze wyborów samorządowych wyłonić kandydatów na radnych, reprezentujących ich interesy, utworzyć komitet wyborczy lub zgłosić kandydatów przez inny Komitet, który będzie zabiegał o głosy mikro i małych przedsiębiorców, których jest przecież we wszystkich województwach poza aglomeracjami wielkomiejskimi znacząco więcej. Sejmik województwa spełnia istotną rolę na szczeblu regionalny przyjmując akty prawa miejscowego, ustalając strategię rozwoju dla województwa i jego budżet, a w tym regulacje dla rozdziału środków z UE.

Masz pytania? Zapytaj naszego eksperta, który bezpłatnie udzieli Ci odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych: https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Przeczytaj także: Nowe środki unijne dla miast Nowe środki unijne dla miast

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: