eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Kodeks budowlany zastąpi Prawo budowlane i inne ustawy

Kodeks budowlany zastąpi Prawo budowlane i inne ustawy

2015-05-27 16:23

Kodeks budowlany zastąpi Prawo budowlane i inne ustawy

Powstaje Kodeks budowlany © Viktar Naumik - Fotolia.com

Wpływ budownictwa na gospodarkę oraz jakość życia jest ogromny, a wyniki tego sektora w sposób bardzo znaczący odbijają się na dynamice wzrostu gospodarczego. Regulacje dotyczące budownictwa są jednak rozrzucone w wielu aktach prawnych, były także wielokrotnie nowelizowane. Stąd potrzeba utworzenia nowego Kodeksu budowlanego.

Przeczytaj także: Nowe prawo budowlane ożywi koniunkturę?

Budownictwo jest jednym z największych działów gospodarki. Biorąc pod uwagę 2012 i 2013 rok, w strukturze Produktu Krajowego Brutto budownictwo stanowi ok. 7 proc. PKB. Wartość dodana tego działu gospodarki w ramach PKB wyniosła średnio ok. 100 mld złotych.

Jednym z głównych czynników wpływających na funkcjonowanie gospodarki, w tym budownictwa, jest prawo, które tę gospodarkę reguluje. Przepisy prawa mogą więc w sposób istotny wpływać na gospodarkę, wspierać lub hamować jej rozwój. Prawo budowlane było nowelizowane ponad 70 razy, a tak znaczna liczba zmian nie sprzyja zapewnieniu jego czytelności i jednolitości. Regulacje dotyczące budownictwa są ponadto rozrzucone w wielu aktach prawnych. Stąd też konieczność kompleksowego uregulowania kwestii budownictwa i jego otoczenia prawnego. Służyć ma temu nowa ustawa Kodeks budowlany. Ze szczegółami projektu ustawy i stanem prac nad częścią urbanistyczną Kodeksu zaznajomili się posłowie sejmowej Komisji Infrastruktury.

– Unormowanie podstawy realizacji zamierzeń budowlanych i usystematyzowanie przepisów prawa dotychczas zawartych w odrębnych ustawach prawo budowlane i o wyrobach budowlanych – to główne korzyści projektu – powiedział przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego prof. Marek Wierzbowski.

Kodeks budowlany podzielono na 10 działów. W wielu przepisach uwzględnia on dotychczasowe rozwiązania przewidziane Prawie budowlanym i ustawie o wyrobach budowlanych. Część tych przepisów uległo drobnym modyfikacjom. Jednakże Kodeks wprowadza też nowe rozwiązania. Do najważniejszych zmian należą miedzy innymi wprowadzenie pojęcia zgody budowlanej, uregulowanie spraw sytuowania obiektów budowlanych, wprowadzenie zasady, zgodnie z którą wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego nie wymaga zgody budowlanej czy zmiana elementów projektu budowlanego.

W części ogólnej projektu kodeksu określono prawne ramy działań administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Wprowadzono zespół zasad ogólnych o istotnym znaczeniu dla całego procesu inwestycji budowlanych i wzmocnienia pozycji inwestora.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Prawo budowlane, budownictwo, Kodeks budowlany

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: