eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2015 r.

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2015 r.

2015-08-07 11:50

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2015 r.

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2015 r. © FikMik - Fotolia.com

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących rzeczy znalezionych, prawa budowlanego oraz działalności leczniczej, które weszły w życie w czerwcu 2015 r., a także wybranego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przeczytaj także: Nowe prawo budowlane ożywi koniunkturę?

RZECZY ZNALEZIONE


21 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397), na podstawie której m.in.:
 • wprowadzono nowe przepisy przewidujące zwiększenie ochrony prawnej dla właścicieli utraconych dóbr kultury, tj. zabytków wpisanych do rejestru, muzealiów w rozumieniu przepisów o muzeach, materiałów bibliotecznych oraz materiałów archiwalnych;
 • przyjęto zasady prowadzenia krajowego rejestru utraconych dóbr kultury dla rzeczy utraconych w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego albo przywłaszczenia;
 • określono korzyści dla właściciela utraconej rzeczy wynikające z wpisu do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury, polegające na objęciu szczególną ochroną cywilnoprawną rzeczy utraconych wpisanych do rejestru;
 • wyłączono możliwość nabycia własności od nieuprawnionego przez nabywcę działającego w dobrej wierze w stosunku do rzeczy wpisanych do rejestru utraconych dóbr kultury;
 • określono, że nie jest możliwe zasiedzenie rzeczy wpisanych do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury przez posiadacza niebędącego prawowitym właścicielem;
 • przyjęto, że roszczenie właściciela o wydanie mu rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury przez osobę znajdującą się w posiadaniu takiej rzeczy nie będzie ulegało przedawnieniu.

PRAWO BUDOWLANE


28 czerwca 2015 r weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 443) na podstawie której m.in.:
 • rozszerzono katalog budów i robót budowlanych, dla których realizacji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę poprzez włączenie do tego katalogu m.in. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wprowadzono uprawnienie inwestora do realizacji robót budowlanych objętych instytucją tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym w trybie pozwolenia na budowę;
 • rozszerzono przesłanki zaistnienia tzw. samowoli budowlanej poprzez przyjęcie, że taką samowolę stanowi także budowa bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia od niego sprzeciwu określonych obiektów, w tym budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • zmniejszono katalog obowiązkowych elementów projektu budowlanego;
 • ograniczono katalog obiektów budowlanych, wobec których przystąpienie do użytkowania wymaga wydania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie.

fot. FikMik - Fotolia.com

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2015 r.

W czerwcu weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).


 

1 2

następna

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: