eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Zarząd nieruchomością sprawowany przez współwłaścicieli

Zarząd nieruchomością sprawowany przez współwłaścicieli

2014-11-27 00:05

Zarząd nieruchomością sprawowany przez współwłaścicieli

Zarząd nieruchomością sprawowany przez współwłaścicieli © vege - Fotolia.com

Zgodnie z dyspozycją art. 195 kodeksu cywilnego (dalej jako „Kc“), Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom, przy czym współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych albo współwłasnością łączną. Kodeks cywilny reguluje jedynie przepisy dotyczące stosunków prawnych wynikających ze współwłasności ułamkowej. Przepisy odnoszące się do współwłasności łącznej normują bowiem przepisy szczególne.

Przeczytaj także: Wspólnota mieszkaniowa a udzielenie pełnomocnictwa

W myśl art. 200 Kc, każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania rzeczą wspólną, przy czym przytoczona norma nie wyłącza możliwości powierzenia przez współwłaścicieli sprawowania zarządu jednej osobie z ich grona. W tym przypadku istotna jest kwestia wynagrodzenia należnego współwłaścicielowi, który zarząd ten sprawuje. Współwłaściciel sprawujący zarząd rzeczą wspólną może bowiem żądać od pozostałych współwłaścicieli wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi jego pracy (art. 205 Kc). Natomiast każdy ze współwłaścicieli niesprawujących zarządu rzeczą wspólną może żądać w odpowiednich terminach rachunku z zarządu.

Czyności dotyczące zarządu rzeczą wspólną należy podzielić na czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczające zwykły zarząd. Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. Istotnym jest przy tym dyspozycja art. 202 Kc jeżeli większość współwłaścicieli postanawia dokonać czynności rażąco sprzecznej z zasadami prawidłowego zarządu rzeczą wspólną, każdy z pozostałych współwłaścicieli może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.

Przydatne linki:
Kodeks cywilny


Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zaś zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli (art. 199 Kc). Co ważne powyżej przytoczona norma prawna, nie dotyczy przypadków rozporządzania udziałem w prawie własności gdyż zgodnie z art. 198 Kc każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: