eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Umowa o pracę wygasa po 3 miesiącach tymczasowego aresztowania

Umowa o pracę wygasa po 3 miesiącach tymczasowego aresztowania

2014-03-12 08:10

Umowa o pracę wygasa po 3 miesiącach tymczasowego aresztowania

Umowa o pracę wygasa po 3 miesiącach tymczasowego aresztowania © Ammentorp - Fotolia.com

Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika.

Przeczytaj także: Popełnienie przestępstwa a rozwiązanie umowy o pracę

Pytanie: Pracownik naszej firmy zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony został tymczasowo aresztowany 28 października 2013 r. Dnia 28 stycznia 2014 r. upłynie 3-miesieczny okres nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej. Co w sytuacji, gdy do 28 stycznia 2014 r. nie będziemy mieć żadnej informacji na temat losów pracownika? Czy możemy go zwolnić na podstawie art 66 § 1 Kodeksu pracy? Jeśli tak, to jaką informację na temat rozwiązania umowy o pracę umieścić w świadectwie pracy?

Odpowiedź: Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika.

Okres pobytu pracownika w areszcie tymczasowym stanowi okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia. Z upływem 3 miesięcy tymczasowego aresztowania umowa o pracę wygasa, co dotyczy zarówno umowy zawartej na czas określony, jak i nieokreślony.

fot. Ammentorp - Fotolia.com

Umowa o pracę wygasa po 3 miesiącach tymczasowego aresztowania

Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika.


Pracodawca może też, przed upływem tego terminu, rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, o ile zachodzą przesłanki zwolnienia dyscyplinarnego. W praktyce chodzi tu o przypadek, gdy pracownik w czasie trwania umowy o pracę popełnił przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na dotychczasowym stanowisku, przy czym przestępstwo musi być oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Należy podkreślić, iż zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 12 października 1976 r. (sygn. akt I PZP 49/76) tymczasowe aresztowanie pracownika nie stanowi samo przez się podstawy do rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy.

Przydatne linki:
- Kodeks pracy


Jeżeli więc do 28 stycznia 2014 r. pracownik nie stawi się w pracy, to z upływem 3 miesięcy tymczasowego aresztowania umowa o pracę wygaśnie. Pracodawca powinien w takim przypadku wydać pracownikowi świadectwo pracy, informujące, że stosunek pracy ustał w wyniku wygaśnięcia, wskazując jako podstawę prawną art. 66 § 1 Kodeksu pracy.

Podstawa prawna:
  • art. 66 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. rn 21, poz. 94 ze zm.).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: